pedagojik formasyon

Duyurular

Öğretmenlik Staj Dosyası ödev 6 ve 7 eklenmiştir.Öğrencilerimizin staj yaptıkları okullarda ders anlatımını gerçekleştirdikten sonra formları doldurması gerekmektedir.(04.12.2023)

Fakülte/Bölüm - Öğrenci Sayısı Dağılımı Tablosu (06.11.2023)

Önemli !!! Öğretmenlik uygulaması dersi haftalık ödevleri ve devam çizelgeleri haftalık olarak,   Akademik Koordinatöre teslim edilmelidir. (Şu ana kadar ödev teslimi yapmayan öğrencilerimizin bu hafta ödev teslimi yapması gerekmektedir.) (06.11.2023)

Sıkça Sorulanlar

PEDAGOJİK FORMASYON İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmen olabilmesini sağlayan bir belgedir.

Pedagojik formasyon eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

Pedagojik formasyon eğitimi almak isteğe bağlı olup pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen öğrenciler, başvurularını Üniversitenin akademik takviminde ders yazılımları için tanımlanan tarihlerde BYS üzerinden yaparlar.

Başvurular, Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders olarak BYS de o yarıyıl için tanımlanan dersler için yapılır ve öğrencilerin herhangi bir ders ekle/sil işlemi yapmasına gerek yoktur. Öğrenciler bu kapsamda alacağı formasyon derslerini ders yazılım haftası bittikten sonra öğrenci sistemi üzerinden görebilir.

Dersler ücretli mi?

Üniversitemiz 2., 3. ve 4. sınıflar ile mezun durumda olup 2022-2023 yılının bahar yarıyılında formasyon ders kaydını yaptıran öğrenciler için dersler seçmeli ve ücretsizdir.

Pedagojik formasyon eğitiminde hangi dersler verilecek?

DERS ADI

 

T

U

L

Kredi

AKTS

Eğitime Giriş

 

3

0

0

3

4

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

3

0

0

3

4

Sınıf Yönetimi

 

2

0

0

2

3

Özel Öğretim Yöntemleri

 

3

0

0

3

4

Rehberlik ve Özel Eğitim

 

3

0

0

3

4

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

3

0

0

3

4

Eğitim Psikolojisi

 

3

0

0

3

4

Öğretim Teknolojileri

 

2

0

0

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

 

1

8

0

5

10

Dersler nasıl yapılacak?

Pedagojik formasyon derslerinin yürütülmesinde, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pedagojik formasyon eğitimi dersleri, formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim öğrencilerine üçüncü yarıyıldan itibaren seçmeli ders olarak verilir.

Pedagojik formasyon eğitimi derslerinden; “Özel Öğretim Yöntemleri” yüz yüze ya da online olarak; “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri yüz yüze yapılır. Diğer dersler ise Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile uzaktan eğitim sistemiyle de eders.ktu.edu.tr  yapılabilir.

* Derslere devam zorunluluğu vardır.

Sınavlar nasıl yapılacak?

Pedagojik formasyon kapsamındaki derslerin tüm sınavları yüz yüze yapılır. Sınavların tarih, saat ve yerleri Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenir. Sınavlar hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu günlerinde de yapılabilir.

Pedagojik formasyon eğitimi dersleri öğrenci transkriptlerine dahil edilecek mi?

Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkriptinde bu dersler; “Pedagojik Formasyon Dersi” olarak gösterilir, yarıyıl not ortalaması ve genel akademik not ortalamaları hesabında dikkate alınmazlar, ancak bu derslerden final/bütünleme sınavları sonunda başarılı olunan dersler mezuniyet diploma başarı notu hesabına dahil edilirler. Başarısız olunan dersler mezuniyet transkriptinde gösterilmez, mezuniyet ortalamasına dahil edilmez.

Diplomaların arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesi yazılacaktır.

Pedagojik formasyon eğitiminde verilen derslerin hepsinin alınması zorunlu mudur?

Pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak öğrencilerin talebine bağlıdır.

Söz konusu dersleri seçmeli ders olarak alan ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu eğitimi tamamladığına dair ifade yer almayacak öğrencinin sadece transkriptinde aldığı dersler yer alacaktır.

Öğrencinin kayıt olduğu bölümün tüm seçmeli derslerini alması durumunda öğrenci seçmeli olarak Pedagojik eğitim derslerini alabilir mi?

Evet alabilir.

Pedagojik formasyon dersleri 240 kredinin içinde mi değerlendirilmelidir? 240 AKTS aşılabilir mi?

Mezuniyet 240 AKTS veya üzerinde olabilecektir. Ancak, toplam AKTS 300’ün altında olmalıdır.

2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında pedagojik formasyon derslerine yazılan 4. sınıf öğrencilerinin durumu?

2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında pedagojik formasyon derslerini seçmeli olarak alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet işlemlerini tamamlayarak diplomasını almak isteyenlere diplomaları verilir. Bu öğrencilerden eksik pedagojik formasyon dersleri almak isteyenlere 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonuna kadar süre verilir.

Bu öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve lisans programından mezun olmuş ise 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında eksik kalan pedagojik derslerine mevzuatta tanımlanan öğrenim ücretini ve katkı payını ödeyerek devam edebilirler veya Pedagojik Formasyon Sertifikası eğitimi veren bir başka yükseköğretim kurumundan eksik kalan derslerini tamamlayabilirler.

Pedagojik formasyon derslerine yazılan 4. sınıf öğrencilerinin durumu?

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılında dördüncü sınıf öğrencileri pedagojik formasyon derslerine yazılabilirler. Bu öğrenciler 3. maddede yer alan tüm dersleri eğitim öğretim süreleri içerisinde Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenen programına göre tamamlarlar.

Pedagojik formasyon derslerine yazılan 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin durumu?

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren ikinci ve üçüncü sınıfta olan öğrenciler 3. maddede yer alan tüm dersleri, eğitim öğretim süreleri içerisinde Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenen programına göre tamamlarlar.

Formasyona kayıt yaptıran 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ders dağılımı nasıl olacak?

2. sınıflar; tablodaki güz ve bahar yarıyılı derslerini,

3. sınıflar; tablodaki 2. ve 3. sınıf güz ve bahar yarıyılı derslerini,

4. sınıflar; tablodaki 2., 3. ve 4. sınıf güz ve bahar yarıyılı derslerini alacaklardır.

 1.  

GÜZ

BAHAR

4. Sınıf

3. Sınıf

2. Sınıf

Eğitime Giriş

Eğitim Psikolojisi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

Öğretim Teknolojileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Rehberlik ve Özel Eğitim

 

 

Sınıf Yönetimi

Öğretmenlik Uygulaması

Özel Öğretim Yöntemleri

Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı uygulamasında öğrenci kabulü ve muafiyet nasıl olacak?

Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Üniversitemiz tarafından verilmemekte olup bu sertifika programına ikamet ettiğiniz ilde Eğitim Fakültesi bulunan bir üniversitenin başvuru koşullarını sağlamanız durumunda katılabilirsiniz.

Söz konusu sertifika programında teorik derslerden muafiyet üniversitelerin ilgili kurullarınca değerlendirilebilecek, ancak Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet sağlanmayacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Haftalık Ders Programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2023-2024 Dönemi Güz Yarıyılı

Üniversite Pedagojik Dersler Görevlendirmeleri

Online Yapılacak Derslerin Haftalık Programı

Dersin Kodu Adı

Yürütücüsü

Ders

Gün ve Saati

FRMS0001

Eğitime Giriş (3+0+0)

Prof.Dr.

Ahmet Zeki SAKA

Pazartesi

17.00 - 18.15

FRMS0003

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3+0+0)

Prof.Dr.

Tuncay ÖZSEVGEÇ

Perşembe

17.00 - 18.15

FRMS0005

Sınıf Yönetimi (2+0+0)

Prof.Dr.

Hatice ODACI

Çarşamba

17.00 - 17.50

FRMS0009

Rehberlik ve Özel Eğitim (3+0+0)

Prof.Dr.

Hatice ODACI

Çarşamba

18.00 - 19.15

FRMS0015

Öğretim Teknolojileri (2+0+0)

Doç.Dr.

Semra FİŞ ERÜMİT

Salı

17.00 - 17.50

FRMS0017

Öğretmenlik Uygulaması (1+8+0)

Bölüm Öğretim Elemanları

Yüz yüze

 

FRMS0007 Özel Öğretim Yöntemleri (3+0+0) Dersi ve Fakültelere göre Ders Yürütücüsü Listesi 2023-2024 Güz Dönemi

 

Akademik Birim

Yürütücüsü

Ders

Gün ve Saati

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji

Dr.Öğr.Üyesi

Öznur SEMİZ

Çarşamba

19.30 - 20.45

FEN FAKÜLTESİ

Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Öğr.Gör.Dr.

Fulya ÖZ TUNCAY

Pazartesi

19.00 – 20.15

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri

Ögr.Gör.Dr.

Memnüne KOKOÇ

Salı

18.30 - 19.45

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Elektronik ve Haberleşme, Enerji Sistemleri, İnşaat, Yazılım

Doç. Dr.

Özcan ÖZYURT

Cuma

18.30 - 19.45

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi

Doç. Dr.

Abdullah Bora ÖZKARA

Salı

20.00 - 21.15

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Harita, İnşaat, Maden, Makine, Metalürji ve Malzeme

Ögr.Gör.Dr.

Memnüne KOKOÇ

Perşembe

20.00 - 21.15

SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAK.

Balıkçılık Teknolojisi, Deniz Ulaştırma İşletme, Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

Dr.Ögr.Üyesi

Umut YILDIRIM

(Yüz yüze ders)

Dersin sorumlusu uygun saati fakültesine bildirecektir.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık,

Şehir Bölge Planlama

Prof.Dr. Tülay ZORLU

Prof. Dr.Şengül YALÇINKAYA

Doç.Dr. Ersin TÜRK

(Yüz yüze ders)

İç Mimarlık Bölümü Pazartesi 09.00-12.00

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba 14.00-17.00

ORMAN FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı

Prof.Dr.

Hilal TURGUT

Cuma

18.30 - 19.45

 

* Derslere devam zorunluluğu vardır.

Pedagojik Formasyon Sınav Tarihleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2023-2024 Dönemi Güz Yarıyılı

Üniversite Pedagojik Dersler Sınav Bilgileri

Dersin Kodu Adı

Ara Sınav Tarihi, Saati

Özür Sınavı

Tarihi, Saati

Final Sınavı

Tarihi, Saati

Bütünleme Tarihi, Saati

FRMS0001

Eğitime Giriş

27.11.2023

16.00

08.01.2024

16.00

22.01.2024

16.00

05.02.2024

16.00

FRMS0003

Öğretim İlke ve Yöntemleri

30.11.2023

16.00

11.01.2024

16.00

25.01.2024

16.00

08.02.2024

16.00

FRMS0005

Sınıf Yönetimi

01.12.2023

16.00

10.01.2024

16.00

19.01.2024

16.00

09.02.2024

16.00

FRMS0009

Rehberlik ve Özel Eğitim

29.11.2023

16.00

10.01.2024

16.00

24.01.2024

16.00

07.02.2024

16.00

FRMS0015

Öğretim Teknolojileri

28.11.2023

16.00

09.01.2024

16.00

23.01.2024

16.00

06.02.2024

16.00

FRMS0007

Özel Öğretim Yöntemleri

02.12.2023

14.00

13.01.2024

14.00

27.01.2024

14.00

10.02.2024

14.00

FRMS0017

Öğretmenlik Uygulaması

Bu dersin sınavı yoktur, değerlendirme formlar üzerinden yapılacaktır.

 

NOTLAR:

1.) Derslerin tüm sınavları yüz yüze, tüm akademik birimlerde aynı anda, aynı sorularla (Özel Öğretim Yöntemleri dersi için her fakülte kendi içerisinde aynı sorularla) yukarıda belirlenen gün ve saatte öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimlerde yapılır. FRMS kodlu derslerde öğrencisi bulunan bölümler, bu derslerin sınavlarını kendileri koordine ederler. Sınavların kurallara göre uygulanması, sınav mekânı planlama ve yeteri kadar gözetmen görevlendirmesi Bölüm Başkanlıklarının sorumluluğundadır.

2). Dersi veren Öğretim Elemanı sorularını hazırlar ve sınavdan en az iki iş günü öncesinde kapalı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki Pedagojik Formasyon Birimi görevlisine imzalı olarak teslim eder. Dersin yürütüldüğü ilgili akademik birimlerin sınav sorumluları, sınav evraklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki Pedagojik Formasyon Birimi görevlisinden imza karşılığı alır ve sınavı uyguladıktan sonra sınav evraklarını evrakları aldığı noktaya imza karşılığı teslim eder.

3.) Yüz yüze yapılan FRMS kodlu tüm derslerin sınavları, derslerin verildiği bölümler tarafından planlanır ve yürütülür.

Öğretmenlik Uygulaması Dersi

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması dersi    16-20 Ekim 2023 haftası başlayacak ve 12 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.  MEB çalışma takvimine göre 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde okullarda bir haftalık ara tatil olduğundan bu hafta uygulama yapılmayacaktır.
 2. Öğretmenlik Uygulaması dersi Güz döneminde 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 8 (sekiz) ders saati uygulanacak şekilde yürütülecektir.
 3. Uygulama öğrencileri 12 hafta sonunda toplamda 96 saat uygulama okullarında bulunacaklardır.

  Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir ve devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersten başarısız olur.
   
 4. Uygulama öğrencisi her bir dönemde, uygulama öğretmeninin gözetiminde ve en az 8 (sekiz) farklı haftada olmak üzere ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi) ders saatinden az olmayacak şekilde fiilen ders anlatacaktır.
 5. Bu süreçte uygulama öğrencilerinin karşılaşacağı problemlerin çözümünde uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni, okul uygulama koordinatörü, uygulama öğretim elemanı ve birim koordinatörü birlikte hareket etmelidir.
 6. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Eylül 2021 - 2767-Ek Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca:

  a. Uygulama eğitim kurumu koordinatörü (Madde 4/k): Eğitim kurumundaki öğretmenlik uygulamasının belirlenen esaslara göre yürütülmesi için uygulama eğitim kurumu ile ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan; eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısını,
  b. Uygulama öğrencisi (Madde 4/l): Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul haricindeki öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden fakülte/programlardan mezun olup … Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciyi,
  c. Uygulama öğretmeni (Madde 4/n): Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip, uygulama eğitim kurumunda yöneticiler dışında fiilen derse giren sınıf, alan ve rehberlik öğretmenleri arasından seçilen, en fazla 6 (altı) uygulama öğrencisine öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğretmenlik uygulaması/rehberlik uygulaması kapsamında rehberlik edecek öğretmeni,
  d. Uygulama öğretim elemanı (Madde 4/o): En fazla 12 (on iki) uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması derslerini uygulama öğretmeni ile planlayan, uygulama öğrencisinin dersine fiilen katılan ve değerlendiren, Yönergenin ilgili maddelerine göre yürüten … öğretim elemanlarını,
  ifade eder.
   
 7. Öğretmen adayları öğretmenlik mesleğinin hazırlık aşaması olan Öğretmenlik Uygulaması sürecinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kişisel sorumluluk, iş birliği ve mecburiyetlere dikkat etmelidir. Öğretmen adayları okuldaki öğrencilerin uymak zorunda oldukları kuralları öğrenir, öğrencilerin bu kurallara uymalarını sağlamada okul personeline yardımcı olur. Öğretmen adayları tutum ve davranışları ile öğrencilere iyi bir rol model olmalıdır.

Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge

2023-2024 Güz Dönemi Öğrenci Öğretmenlik Uygulaması Dersi Staj Yeri Listesi (Güncellenmiştir!)

Uygulama Okulu Bilgileri

Öğretmenlik Uygulama Dersi Uygulama Takvimi

Akademik Koordinatör MEB Değerlendirme Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi ile İlgili Yök Yazısı ve Ders İçerikleri 

 

Sayılarla Pedagojik Formasyon

1738      Öğrenci 

14         Ders Veren Öğretim Üyesi

43        Danışman Öğretim Üyesi

25        Staj Yapılan Okul

64        MEB Uygulama Öğretmeni