staj

Bölümümüzde zorunlu staja tabi olmaksızın gönüllü staj yapılabilmektedir. Mesleki anlamda tecrübe kazanmak, kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz bölümümüz tarafından desteklenmektedir. Üniversitemiz de staj programları vasıtasıyla eğitim gören öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır. Derslerde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek, görev yapacakları yerlerdeki sorumlulukları öğrenmek bu staj programıyla sağlanacaktır.

Staj yerini bulma konusu öğrencinin kendi sorumluluğuna aittir. Gönüllü staj yapmak isteyen öğrenciler, staj yapacakları yerin özellikleri dikkate alındıktan sonra not ortalaması kriterine dikkat edilecektir. Staj anlaşması yapan öğrenci “Staj Formunu” doldurduktan sonra kurumun ilgili birimine imzalamakla mükelleftir.

Bilgi için:  

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU

İletişim: hyadigaroglu@ktu.edu.tr

 

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.