komisyonlar

1-Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

 • Bütün komisyonların raporlarını incelemek,
 • Raporların Bölüm Akademik Kurulu’nda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak,
 • Uluslararası ve ulusal akreditasyon başvuruları için bölümü hazırlayarak bölüm denetleme ve öz değerlendirme raporlarını güncel olarak hazırlamak,
 • Bölüm akademik takvimine göre en az her eğitim-öğretim dönemi sonunda olmak üzere, periyodik olarak toplantı düzenlemek,
 • Gerekli gördüğü durumlarda diğer tüm komisyonlara üye eklemesi yapmak ve komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • İhtiyaç olması halinde tüm komisyonlara gerekli uyarıları yapmak ve her türlü eksikliğin zamanında giderilmesini sağlamak;

 

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Serdal Fidan (Başkan)

Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

 

2-Eğitim-Öğretim Komisyonu

 • Bologna Süreci kapsamında iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda ders planı ve müfredatının belirlemek,
 • Bölümün genel eğitim faaliyetlerinin hazırlanması, planlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 • Ders içerikleri ve bilgi paketlerini kontrol ederek gerekli uyarıları yapmak,
 • Eğitim çalıştayları düzenlemek,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı eğitim birimlerini karşılaştırarak eğitim programını geliştirmek;

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ONUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

 

3-Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu

 • Bölüm tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesini sağlamak,
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon programı düzenlenmek,
 • Gezi, kutlama vb. sosyal etkinlikleri programlanmak,
 • Mezuniyetle ilgili etkinliklerin organizasyonunu sağlamak,
 • İç ve dış paydaşlarla iletişim ve organizasyonu sağlanması,
 • Öğrenci temsilcisinin belirlenmesinde gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Bölüm etkinliklerinin kayıt altına alınması ve sistematik olarak saklanması,
 • Bölümde düzenlenen tüm etkinlik afişlerinin arşivlenmesi,

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Selim KARYELİOĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Serdal FİDAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

 

4-Değişim Programları Komisyonu

 • Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programlarını yürütmek,
 • Yeni ve kapsayıcı ikili anlaşmalar yapmak,
 • Erasmus, Mevlana ve Farabi Programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlemek

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Selim KARYELİOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Serdal FİDAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

 

5-Stratejik Plan Komisyonu

 • Stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak,
 • Her yarıyıl sonu FEDEK ders anketlerini uygulanmak ve raporlamak,
 • Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve izlemek,
 • Bölüm stratejik planlarını hazırlamak ve raporlamak;

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER (Başkan)

Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Serdal Fidan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

6-İntibak Komisyonu

 • Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş, Erasmus, Dikey Geçiş, Çift ana dal ve Yan dal ile gelen öğrencilerin ders uyumlarını yapmak,
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin ders uyumlarını yapmak,
 •  Ders bilgi paketlerini karşılaştırarak öğrenci işleri daire başkanlığı ile ilgili koordinasyonu sağlamak;

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Başkan)

Dr. Öğr. Serdal FİDAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

 

7-Burs ve Bölüm Proje Komisyonu

 • Öğrenci burs olanaklarını araştırmak,
 • Burs verilecek öğrencileri belirlenmek,
 • Bölüm bünyesinde hazırlanacak öğrenci projelerini desteklemek,
 • TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmek,

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Selim KARYELİOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ONUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

8-Bölüm Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

 • Düzenli olarak bölüm faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Her yarıyıl başında bölüm sınav programını hazırlayarak bölüm başkanlığına sunmak;
 • Her yarıyıl başında bölüm ders programını hazırlayarak bölüm başkanlığına sunmak

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Serdal FİDAN (Başkan)

Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

9-Bilişim ve Kütüphane Komisyonu

 • Mevcut Bölüm WEB sitesini güncellenmek,
 • Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması için mezunlarla ilişkiler komisyonu ile ortak çalışmak,
 • Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesine yüklenmesi,
 • Bölüm personellerinin kişisel sayfalarındaki eksikliklerini tespit edilmek ve gerekli uyarıları yapmak;
 • 3 aylık periyotlarla bölüm yayınlarının tamamını AES sistemine yüklemek,
 • Öğrencilere kütüphane kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak;

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ONUR (Başkan)

Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Selim KARYELİOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

    

10-Mezunları İzleme Komisyonu

 • Mezunlarla ilgili bilimsel, meslek ve sosyal aktiviteleri takip etmek;
 • Mezunlar toplantısı düzenlemek;

Komisyon Üyeleri

      Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN (Başkan)

      Öğr. Gör. Dr. Selim KARYELİOĞLU (Üye)

      Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ONUR (Üye)

      Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

      Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

    

11-Kariyer ve Staj Komisyonu

 • Öğrencilerin kariyer olanaklarını ve staj deneyimlerini takip etmek,
 • Paydaş kurumlarla toplantılar yapmak,

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ONUR (Üye)

Doç Dr. Bayram SEVİNÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Bahar USTA BAKİ (Üye)

Arş. Gör. Ayşula KURT (Üye)

 

 

06.11.2022 tarihinde güncellemiştir.