öğretim amaçları

Bölüm Öğretim Amaçları

Hızla değişen dünyanın ve Türkiye'nin genel sosyolojik yapısını analiz edebilen, sosyoloji kuramlarıyla diğer bilimsel disiplinlerin ortaya koyduğu verileri sentezleyerek interdisipliner bir bakış açısıyla insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin temel parametrelerini saptayabilme yetkinliğine sahip, kuramsal ve uygulamaları sosyal araştırmaların nasıl yapıldığını kavramış sosyologlar yetiştirerek Türkiye ve Dünya'nın bu alandaki yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak.