aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Sosyoloji Bölümü 2008 yılında kurulmuş ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında aktif hale gelmiştir.

Bölümdeki anabilim dalları sırasıyla Genel Sosyoloji ve Metodolojisi, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Toplumsal Yapı ve Değişme'dir.

2024 yılı itibarıyla 2 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Dr.  ve 4 araştırma görevlisinden oluşan 13 kişilik akademik kadroya sahiptir.

Eğitim Öğretim

Sosyoloji, bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal yaşamlarını bütün yönleriyle sistematik olarak inceleyen hem teorik hem de uygulamalı temel bir bilim dalıdır. İnsanlar arasındaki ilişkileri ve siyasetten teknolojiye, ekonomiden şehir hayatına, kültür ve medyadan dine varıncaya dek insan faaliyetlerini geniş bir düzlemde inceler. Böylesi bir düzlemde toplumsal yaşam, bireylerin sergilediği her türlü amaçlı eylem ve diğer birey ve gruplarla kurdukları ilişkileri kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir grup veya toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. Sosyoloji bu çaba içerisinde makro ve mikro tüm toplumsal meselelerle ilgilenir. Karadeniz Teknik Sosyoloji Bölümü sosyolojinin bu çabasına nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM ÇERÇEVESİ VE BÖLÜMÜN İMKÂNLARI

Sosyoloji Bölümü lisans eğitim süresi dört yıldır. Programın temel hedefi, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve donanımlı sosyologlar yetiştirmektir. Bu hedefe yönelik Sosyoloji Bölümünde, öğrencilere dört yıllık lisans eğitim ve öğretimi süresince, geniş yelpazede, sosyolojinin bütün dallarını içeren dersler verilmektedir. 

Bölüm, lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans programıyla da daha kapsamlı sosyolojik araştırmalar yapmak isteyen öğrencilere de kapılarını açmaktadır.  Sosyoloji Bölümü Lisans Üstü öğrenimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı?nda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından başlayarak, Sosyoloji Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı) programı kapsamında yürütülmektedir.  

Öte yandan Sosyoloji bölüm öğrencilerinin mezuniyet sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde  ?Felsefe Grubu Öğretmeni" olarak çalışma imkânına da kavuşabilmeleri amacıyla, gerekli olan ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın şart koştuğu 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji ve 8 kredi Mantık dersleri, bölüm ders programında yer almaktadır.

Ayrıca bölüm başarılı öğrencilerine sosyoloji bilimine yakın iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve tarih gibi sosyal bölümlerde yan dal ve çift ana dal imkânı sunarak, öğrencilerinin donanımını artırmayı ve iş piyasasında onları daha avantajlı kılmayı planlamaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi?nin hâlihazırda başarıyla uyguladığı Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişimi programları sayesinde, öğrenciler bir veya iki yarıyılın derslerini yurtiçi ve yurtdışında bir üniversitede alma imkânına da sahiptir.

Üniversite bünyesinde sosyoloji bölümü öğrencilerinin de istifade edecekleri büyük bir kütüphane mevcuttur. Ayrıca yerli ve yabancı birçok dergiye kütüphane veri tabanından çevrimiçi olarak ulaşmaları da mümkündür. Bölüm dersliklerinin tamamı, internet bağlantılı olup projeksiyon, bilgisayar gibi teknik cihazlarla donatılmıştır. Sosyal Faaliyetler bağlamında, bölüm öğrencileri tarafından danışman bir öğretim elemanı eşliğinde oluşturulmuş bir Sosyoloji Kulübü bulunmaktadır. Kulüp çeşitli zamanlarda tanışma toplantısı, şehir içi geziler gibi bir takım sosyal faaliyetler düzenlemektedir. Son olarak bölümün kampüsteki konumu ile havalimanı arasında yürüme on dakikalık bir mesafenin oluşu diğer illerden KTÜ sosyoloji bölümünü tercih eden öğrencilere, Türkiye´de başka bir üniversitenin sahip olmadığı bir ayrıcalığı sunmaktadır.

Mezunlarımız ve İstihdam

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

Sosyoloji Bölümü mezunları hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, TÜİK, Belediyeler ve Üniversiteler gibi pek çok  devlet kurumunda sosyolog, araştırmacı uzman, uzman yardımcısı veya memur olarak çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda öğretmenlik yapabilmektedir.  Buna ilaveten, bilimsel birikim ve becerilerinin gereği olarak bankalar, reklam ve pazarlama şirketleri, holdingler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, şirketlerin halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümleri gibi alanlarla ilgili çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda da  çalışabilmektedir.

Çift Anadal ve Yandal

Bölüm öğrencilerimizin Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurabileceği bölümler:

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İşletme

KTÜ Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.