kavram söyleşileri

Kavram Söyleşilerimizin ilki Prof. Dr. Bayram SEVİNÇ'in "Nevruz: Tabiat ve Toplum Etkileşiminin Kültürel İnşası" başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirilmiştir.