misyon ve vizyon

Misyon

Toplumsal yaşamın doğasını, yapısını ve dinamiklerini hem yerel hem küresel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek; yerel ve küresel gelişmeleri okuyabilen, toplumsal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.

Vizyon

Bilimsel bilgi ve anlayış çerçevesinde sosyolojik olguları hem yerel hem de evrensel bakış çerçevesinde değerlendirebilen, alanda bilimsel araştırma ve projeleriyle topluma hizmet etme sorumluluğuna sahip, yetkin akademik kadrosuyla tüm Türkiye genelinde ve ayrıca Trabzon ve çevresi özelinde, bölgenin de ihtiyaçları bağlamında, toplumsal çözümler üreten bir bilimsel başvuru, danışma ve odak noktası olmaktır.