akademik faaliyetler (2021-2022)

1 - "Anket Oluşturma ve İstatistiksel Veri Analizi I" / 24 Mart 2022

-

2 - "Anket Oluşturma ve İstatistiksel Veri Analizi II" / 25 Mart 2022

-

3- "Sosyolojik Bakış Açısıyla Engellilik" / 10 Mayıs 2022 

-

4- "Webinar Etkinlikleri-I" / 21-22 Ekim 2021 

-

5- "Sosyolog Deneyimleri Vaka Çalışması-2" / 5 Nisan 2022 

-

6- "Sosyologların Özel Sektör Deneyimlerine Üzerine Bir Söyleşi" / 10 Mart 2022

-

7- Yaratıcı Drama Yoluyla "Otizm" Farkındalık Eğitimi" / 31 Mart 2022