1. sınıf danışmanı

1. Sınıf Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Özmen ALKAN

İletişim: ersoy_ozmen@ktu.edu.tr