sayısal haberleşme laboratuvarı

Sayısal Haberleşme Laboratuvarı İşleyişi Hakkında Önemli Hususlar

  • Laboratuvara devam zorunluluğu %80’dir. Deneylerin %20’sine katılmayanlar devamsızlıktan kalır ve dönem sonu sınavına giremezler.
  • Yapacağınız deney ile ilgili “Deney Föyü” çıktılarını deney süresince yanınızda bulundurmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır.
  • Deneye gelmeden önce deneyle ilgili teorik hazırlıklar titizlikle yapılma ve deney föyü dikkatlice okunmalıdır.
  • Deneye gruptaki her öğrenci aktif olarak katılacak, bağlantı ve ölçme işlemlerinde görev alacaktır. Öğrencilerin deney performansları haftalık deney notlarının %50’sini oluşturacaktır.
  • Deney bitiminde herkes bireysel “Deney Raporu” hazırlamak zorundadır ve bu rapor bir sonraki deneyin başlangıcına kadar online olarak teslim edilmelidir. Belirtilen zaman içinde teslim edilmeyen raporlar kabul edilmez ve Deney Raporu notu (sıfır) ‘0’ olarak verilir. Deney raporu, haftalık deney notunun %50’sini oluşturur.
  • “Deney Raporu” birer belge niteliği taşımakta olup özenle hazırlanmalıdır. Deney Raporu; deneyin tanıtımı, teorik ön bilgiler ve hesaplamalar, deneyin yapılışı, deneyde alınan ölçüm sonuçları, genel bir sonuç değerlendirmesini ve eğer deney sorumlusu tarafından istenirse; gerçekleşen deneylerin Proteus, Multisim, Eagle vb. devre çizim programlarından herhangi birinde yapılmış simülasyonları ve sonuçları, simülasyon, ölçüm ve teorik sonuçların kıyaslanmasını içermelidir.
  • Arasınav notu, deney performansları ve deney raporu notlarından elde edilen haftalık deney notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Final sınavı yazılı şeklinde olacaktır.
  • Deney ile ilgili raporlar "Google Classroom" üzerinden teslim edilmelidir.

Deney Raporu Kapağı

Hazırlık Raporu Kapağı

Deney Grupları ve Haftalık Plan

Google Clasroom Bağlantısı

 

Deney Föyleri