araştırma alanları

DOÇ. DR. CANAN AKSOY

 • Fizik
 • Atom ve Molekül Fiziği
 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları
 • Malzeme Bilimi
 • Süperiletkenlik
 • Temel Bilimler

 

Dr.Öğr.Üyesi ESMA ULUTAŞ

 • Matematik
 • Diferansiyel denklemler
 • Kısmi diferansiyel eşitlikler
 • Temel Bilimler

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CENK ALBAYRAK

 • Haberleşme Mühendisliği
 • Benzetim, Modelleme ve Tanıma
 • Haberleşme için Sinyal İşleme
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HASIRCI TUĞCU

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği
 • Haberleşme Mühendisliği
 • Kablosuz İletişim
 • Haberleşme Uygulamaları
 • Uydu Haberleşmesi
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Devreler
 • Mühendislik ve Teknoloji

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİN TUĞCU

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği
 • Haberleşme Mühendisliği
 • Bilgi Kuramı
 • Haberleşme Sistem Kuramı
 • Hata Düzeltici Kodlar
 • Kablosuz İletişim
 • Modülasyon (Kipleme) Yöntemleri
 • Haberleşme Uygulamaları
 • Sinyal İşleme
 • Haberleşme için Sinyal İşleme
 • Mühendislik ve Teknoloji

 

Arş.Gör. URAL AKINCIOĞLU

 • Sinyal İşleme
 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma
 • Biyomedikal Görüntü İşleme
 • Biyosinyal İşleme

 

Arş.Gör. ÖMER FARUK ÇELİK

 • Elektronik devreler 
 • Mikrodalga Devreleri
 • Antenler ve propogasyon
 • İmplant Edilebilir Antenler

 

Arş.Gör. AHMET ÇİL

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği
 • Sinyal İşleme
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Biyomedikal Görüntü İşleme
 • Biyosinyal İşleme
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik

 

Arş.Gör. NUĞMAN SAĞIR

 • Elektronik Devreler
 • Haberleşme
 • Mühendislik ve Teknoloji
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Arş.Gör. SERKAN VELA

 • Haberleşme Mühendisliği
 • Görünür Işık Haberleşmesi
 • Kablosuz Haberleşme
 • Sinyal İşleme
 • Bilgisayar Ağları
 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği