mühendislik tasarımı

1. GENEL BİLGİLER

Mühendislik Tasarımı 4. sınıf güz döneminde alınması gereken zorunlu derslerimizden biridir. Bahar Dönemindeki Bitirme Projesi dersinin ön koşuludur. Öğrencilerimiz 3. sınıf bahar döneminde iken (Nisan-Mayıs aylarında) Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında çalışma yapmak istedikleri 5 konu tercihinde bulunurlar. Bölüm Başkanlığı konu tercihine göre öğrencileri öğretim üyelerine dağıtır. Böylece öğrenciler yaz tatiline başlamadan Proje Danışmanları belli olduğundan yaz aylarında çalışmalarını sürdürüp Eylül ayında projeleri için TÜBİTAK Destek Programlarına başvurabilirler. Nisan-Mayıs aylarında konu tercihi yapmayan öğrenciler bu tercihlerini en geç Eylül ayında Ders Ekleme-Çıkarma haftasında yapmak zorundadırlar. Bahar Döneminde Mühendislik Tasarımı dersine yazılan öğrencilerin ders yazılımına ek olarak aşağıda Başvuru Dosyaları kısmında verilen bağlantı adresini kullanarak Mühendislik Tasarımı konularını seçmeleri gerekmektedir. Bu işlem Bahar döneminin ilk 2 haftası içerisinde tamamlanmak zorundadır. 3. hafta danışman ataması yapılacaktır. Öğrencilerin mağdur olmamaları için bu sayfada verilen açıklamaları ve dosyaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU DOSYALARI

 3. MÜHENDİSLİK TASARIMI DOSYA TESLİMİ

  1. Mühendislik Tasarımı proje dosyanızı Uygulama Yönergesi ve Yazım Kurallarına uygun şekilde hazırlayınız.
  2. Mühendislik Tasarımı dosyasını hazırlarken Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Şablon Dosyasını kullanabilirsiniz.
  3. Hazırladığınız dosyanın Mühendislik Tasarımı Teslim Koşulları Formunda belirtilen hususları sağladığından emin olunuz. Formu doldurup, imzalayınız ve proje danışmanınıza da imzalattıktan sonra Mühendislik Tasarımı kitabınıza ekleyiniz. Bu formdaki beyanlarda yanlışlık olması halinde Mühendislik Tasarımı proje dosyasının kabul edilmeyeceği ve yanlış beyanda bulunan öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılacağı unutulmamalıdır. (Disiplinler arası çalışma konusunda bir çalıştay düzenlenmedi veya ders kapsamında uygulama yapılmadıysa sadece formdaki bu kısım Bitirme Projesinde tamamlanmak üzere boş bırakılabilir.)
  4. Dosyanıza isim verirken Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yazım Klavuzu’nun 3. sayfasında yer alan açıklamaları dikkate alınız.
  5. Mühendislik Tasarımı dosyanızı online yükleme ara yüzünden .PDF olarak yükleyiniz. Takım çalışmalarında grup adına bir önceki maddede açıklandığı gibi isimlendirerek tek dosya yüklenmesi yeterlidir.

ONLINE DOSYA TESLİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

4. MÜHENDİSLİK PROJESİ SUNUMLARI

Mühendislik Tasarımı Proje Sunumları her dönem sonu final sınavlarının son üç günü içerisinde bölüm başkanlığınca ilan edilen program çerçevesinde yapılmaktadır. Sunum programında her projeye 20 dakika süre verilmektedir. Bu süre projeyi hazırlayan grup öğrencileri arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. Bir grupta en fazla dört öğrenci bulunabilir. Öğrencilerin sunumlarını sıkıcı olmayacak şekilde çok iyi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.

5. DESTEK DOSYALARI (Kurallar, Yönergeler, Ekler, Yardımcı Dosyalar)

E-Posta yazma ve yazışma nasıl yapılır?

1. Yönerge ve Klavuzlar

1. 1.  Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yol Haritası (.pdf)
1.2.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Uyguylama Yönergesi (.pdf)
1.3.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme  Projesi Yazım Klavuzu (.pdf)
1.4.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Şablon Dosyası (.doc) 

2. Ekler

2.1a. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.doc)
2.1b. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.pdf)
2.1c. IEEE Etik Kuralları (English) (.doc)
2.1d. IEEE Etik Kuralları (English) (.pdf)
2.2a. Gerçekçi Kısıtlar Formu (.doc)
2.2b. Gerçekçi Kısıtlar Formu (.pdf)
2.3a. Çok Disiplinli Takımlarda Çalışma Deneyimi Formu (.doc)
2.3b. Çok Disiplinli Takımlarda Çalışma Deneyimi Formu (.pdf)

2.4.   Mühendislik Tasarımı Teslim Koşulları Formu
2.5.   Mühendislik Tasarımı Jüri Değerlendirme Formu (Bilgi amaçlıdır)

3. Yardımcı Dosyalar

3.1a. Bölüm Makale yazım formatı (.doc)
3.1b. Bölüm Makale yazım formatı (.pdf)
3.2a. Deney Tasarlama Klavuzu (pdf)
3.3a. Proje tanıtım özeti (.doc)
3.3b. Proje tanıtım özeti (.pdf)
3.4a. Poster Şablonu (.doc)
3.4b. Poster Şablonu (.pdf)
3.5.   Mühendislik Tasarımı Jüri Değerlendirme Formu
 (Bilgi amaçlıdır)

4. TUBITAK 2209/Başvuruları