analog haberleşme laboratuvarı

Analog Haberleşme Laboratuvarı İşleyişi Hakkında Önemli Hususlar

 • Laboratuvara devam zorunluluğu %80’dir. Deneylerin %20’sine katılmayanlar devamsızlıktan kalır ve dönem sonu sınavına giremezler.
 • Yapacağınız deney ile ilgili “Deney Föyü” çıktılarını deney süresince yanınızda bulundurmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır.
 • Deneye gelmeden önce deneyle ilgili teorik hazırlıklar titizlikle yapılma ve deney föyü dikkatlice okunmalıdır.
 • Deneye gelmeden önce deneyle ilgili hazırlık raporu hazırlanmalı ve deneye getirilmelidir.Hazırlık raporları haftalık deney notlarının 1/3’ünü oluşturacaktır.
 • Deney hazırlık soruları haftalık olarak aşağıdaki deney hazırlık soruları bağlantısı üzerinden yayınlanacaktır.
 • Laboratuvar sorumlusu, ön hazırlıkları dersin girişinde kontrol eder. Gerekirse sorular sorarak hazırlığın öğrenci tarafından yapıldığını denetler.
 • Deneye gruptaki her öğrenci aktif olarak katılacak, bağlantı ve ölçme işlemlerinde görev alacaktır. Öğrencilerin deney performansları haftalık deney notlarının 1/2’sini oluşturacaktır.
 • Deney bitiminde herkes bireysel olarak “Deney Raporu” hazırlamak zorundadır ve bu rapor bir hafta içerisinde online olarak teslim edilmelidir. Belirtilen zaman içinde teslim edilmeyen raporlar kabul edilmez ve Deney Raporu notu (sıfır) ‘0’ olarak verilir. Deney raporu, haftalık deney notunun 1/2’sini oluşturur.
 • “Deney Raporu” birer belge niteliği taşımakta olup özenle hazırlanmalıdır. Deney Raporu; deneyin tanıtımı, teorik ön bilgiler ve hesaplamalar, deneyin yapılışı, deneyde alınan ölçüm sonuçları, genel bir sonuç değerlendirmesini ve eğer deney sorumlusu tarafından istenirse; gerçekleşen deneylerin Matlab, Proteus, Multisim, Eagle vb. devre çizim programlarından herhangi birinde yapılmış simülasyonları ve sonuçları, simülasyon, ölçüm ve teorik sonuçların kıyaslanmasını içermelidir.
 • Arasınav notu, hazırlık raporları, deney performansları ve deney raporu notlarından elde edilen haftalık deney notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Final sınavı yazılı şeklinde olacaktır.
 • Hazırlık raporları ve deney raporlarında kopya tespit edilen öğrencilerin notları, "0" olarak hesaplanacaktır.
 • Simülasyon deneyleri MATLAB üzerinden anlatılmaktadır. Öğrencilerin MATLAB kullanımını öğrenmeleri kendi yararlarına olacaktır. Üniversitemizin Mathworks ile olan anlaşması sayesinde öğrencileremizin @ogr.ktu.edu.tr uzantılı mail adreslerine ücretsiz MATLAB lisansları tanımlanmıştır. Mathworks kayıt bağlantısını tıklayarak @ogr.ktu.edu.tr uzantılı mailleri ile siteye kayıt olan öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde MATLAB'ı kullanabilirler. Ayrıca MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İÇİN MATLAB KULLANIMI dökümanı simülasyon deneyleri öncesi sizlere yardımcı olabilir. Öğrencilerimiz bu dökümandan yardım alarak MATLAB kullanımı hakkında bilgi edinebilirler.
 • Deney raporu kapağını bilgisayarınıza indirerek doldurunuz.

DENEY RAPORU KAPAĞI (PDF)

Google Clasroom Bağlantısı

Deney Föyleri