mikrodalga ve antenler laboratuvarı

Mikrodalga Anten Laboratuvarı İşleyişi Hakkında Önemli Hususlar

  • Laboratuvara   devam   zorunluluğu    %80’dir. Deneylerin %20’sine katılmayanlar devamsızlıktan kalır ve Final sınavına alınmazlar.
  • Yapacağınız deney ile ilgili “Deney Föyü” çıktılarını deney süresince yanınızda bulundurmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır.
  • Deneye gelmeden önce deneyle ilgili teorik hazırlıklar titizlikle yapılmalı ve deney föyü dikkatlice okunmalıdır.
  • Deneylere her öğrenci aktif olarak katılır ve ölçüm işlemlerine katkı sunar.
  • İlgili deneyin bitiminden itibaren (bazı deneyler 1 haftadan fazla sürecek) bireysel raporlar hazırlanarak bir sonraki hafta dersin başlangıcına kadar online oalrak teslim edilmelidir.
  • Arasınav notu, deney için yapılan ön hazırlık, deney performansları ve deney raporu notlarından elde edilen haftalık deney notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Final sınavı yazılı şeklinde olacaktır.
  • Her deney için, deney notunun %50’sini deney esnasındaki gayret ve ilgi ve %50’sini de deney raporu oluşturmaktadır.
  • Laboratuvar deneylerini doğru frekansta ve doğru şekilde yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.
  • Deneye önhazırlıksız gelmek ve önhazırlığın eksik olması, derse alınmamak için yeterli sebeptir.
  • Deney ile ilgili raporlar "Google Classroom" üzerinden teslim edilmelidir.

Deney Raporu Kapağı

Hazırlık Raporu Kapağı

Google Classroom Bağlantısı

 

Microwaves and Beyond

 

Deney Föyleri