elektronik laboratuvarı-I

Elektronik Laboratuvarı - I İşleyişi Hakkında Önemli Hususlar

  • Laboratuvara devam zorunluluğu %80’dir. Deneylerin %20’sine katılmayanlar devamsızlıktan kalır ve dönem sonu sınavına giremezler.
  • Deneye gelmeden önce deneyle ilgili teorik hazırlıklar titizlikle yapılma ve deney föyü dikkatlice okunmalıdır.
  • Deneye gruptaki her öğrenci aktif olarak katılacak, bağlantı ve ölçme işlemlerinde görev alacaktır. Öğrencilerin deney performansları haftalık deney notlarının %50’sini oluşturacaktır.
  • Deney bitiminde herkes bireysel “Deney Raporu” hazırlamak zorundadır ve bu rapor bir hafta içerisinde online olarak teslim edilmelidir. Belirtilen zaman içinde teslim edilmeyen raporlar kabul edilmez ve Deney Raporu notu (sıfır) ‘0’ olarak verilir. Deney raporu, haftalık deney notunun %50’sini oluşturur.
  • “Deney Raporu” birer belge niteliği taşımakta olup özenle hazırlanmalıdır. Deney Raporu; deneyin tanıtımı, teorik ön bilgiler ve hesaplamalar, deneyin yapılışı, deneyde alınan ölçüm sonuçları, genel bir sonuç değerlendirmesini ve eğer deney sorumlusu tarafından istenirse; gerçekleşen deneylerin Matlab, Proteus, Multisim, Eagle vb. devre çizim programlarından herhangi birinde yapılmış simülasyonları ve sonuçları, simülasyon, ölçüm ve teorik sonuçların kıyaslanmasını içermelidir.
  • Deney raporları Google Classroom üzerinden teslim edilecektir.
  • Tüm deneyler bittikten sonra uygulama sınavı yapılacaktır. Bu sınavda alınan not arasınav notunun %50’sini oluşturacaktır. Arasınav notunun diğer %50’lik kısmı ise haftalık deney performansları ve deney raporu notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Final sınavı yazılı şeklinde olacaktır.
  • Deneyde sorulan soruları cevaplayamayan veya deney raporlarında kopya tespit edilen öğrencilerin haftalık notları, "0" olarak hesaplanacaktır.
  • Deneylere 5 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler deneye alınmayacaktır. Ve o hafta devamsız olarak Kabul edilecektir.
  • Deney raporu kapağını bilgisayarınıza indirerek doldurunuz.

Not = %25x(Deney performansı+Deney raporu)+%25x(Uygulama sınavı)+%50x(Yazılı final sınavı)

DENEY RAPORU KAPAĞI (PDF)

Google Clasrrom Bağlantısı