misyon ve vizyon

Misyon

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, günümüz teknolojisini benimseyip gelecekteki teknolojik gelişmelere katkı sağlayabilen, insanlığa yarar sağlama misyonunu amaçlayan, meslek ahlakını benimsemiş ve evrensel etiğe duyarlı, özgür düşünce yapısına sahip, yaratıcı, uygulayıcı, sosyal birleştirici, ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan bir eğitim anlayışı içerisinde mühendis yetiştirmek.

Vizyon

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, bilimin, teknolojinin ve çağdaş eğitimin  temel ve etik değerlerini esas alan, evrensel arenada örnek bir yükseköğretim kurumu olmak, gelecek nesil Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin  geliştirilmesinde öncü bir eğitim ve araştırma merkezi olarak rol almak.