çift anadal ve yandal programları

Üniversitemizin 14.04.2017 tarih 278 sayılı SK kararı ile Elektronik ve Haberleşme  Mühendisliği Bölümü ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMLARI’na öğrenci almaya başladı. Alınan karar gereği ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMLARI’na kabul edilen bölümler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölüm kurulumuz 03.06.2021 tarihinde alınan 03-2021 sayılı kararı ile Çift Ana Dal ve Yan Dal eğitimi yapabilecekleri bölümler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Çift Ana Dal Programına Başvurabilecek Bölümler

Yan Dal Programına Başvurabilecek Bölümler

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Teknoloji Fakültesi Tüm Bölümler

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Tüm Bölümler

Yazılım Mühendisliği

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Makine Mühendisliği

Fen Fakültesi Matematik Bölümü

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

 

Yan Dal Programını bitirebilmek için aşağıda verilen ders listesinden en az 18 kredi en fazla 24 kredi ders alınması gerekmektedir. Alınacak derslerin, öğrencinin ana dal programında almış olduğu derslerin içeriği ile aynısının veya benzerinin olmaması gerekmektedir. Alınacak derslerin nihai kararı Bölüm Uyum Komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

KTÜ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM YANDAL DERS PLANI

1.Yıl Güz Dönemi (1.Yarıyıl)

 

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

EHM1009

Elektrik Devre Temelleri

6

3+0+1

3,5

EHM1005

Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriş

5

3+0+1

3,5

 

                                    Güz Dönemi Toplamı

11

6+0+2

7

         

1.Yıl Bahar Dönemi (2.Yarıyıl)

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

EHM1006

Bilgisayar Programlama ve Algoritma Analizi

5

3+1+0

3,5

EHM1004

Lineer Cebir Ve Uygulamaları

5

3+0+0

3

 

                                Bahar Dönemi Toplamı

10

6+1+0

6,5

         
         

2.Yıl Güz Dönemi (3.Yarıyıl)

 

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

EHM2003

Elektronik Devreler-1

4

3+0+0

3

EHM2005

Devre ve Sistem Analizleri

4

3+0+0

3

EHM1005

Mühendislikte Olasılık ve İstatistik

3

3+0+0

3

EHM2009

Temel Elektrik Laboratuvarı

3

0+0+2

1

 

Teknik Seçmeli-II

4

2+0+0

2

 

                                    Güz Dönemi Toplamı

18

11+0+2

12

Teknik Seçmeli-II

 

 

 

 

EHM2015

Elektronik Ölçme ve Enstrümantasyon
(TEKNİK SEÇMELİ- II)

4

2+0+0

2

         

2.Yıl Bahar Dönemi (4.Yarıyıl)

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

EHM2000

Elektromanyetik Alanlar

4

3+0+0

3

EHM2002

Elektronik Devreler- II

4

3+0+0

3

EHM2004

Sinyaller ve Sistemler

4

3+1+0

3,5

EHM2008

Elektronik Laboratuvarı- I

2

0+0+2

1

 

                                Bahar Dönemi Toplamı

14

9+1+2

10,5

         
         

3.Yıl Güz Dönemi (5.Yarıyıl)

 

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

EHM3001

Sayısal Tasarım

5

3+0+0

3

EHM3003

Elektromanyetik Dalgalar

6

3+0+0

3

EHM3005

Elektronik Laboratuvarı- II

3

0+0+2

1

EHM3007

Analog Haberleşme

4

3+0+0

3

EHM3009

Sayısal İşaret İşleme

4

3+0+0

3

 

                                    Güz Dönemi Toplamı

22

12+0+2

13

         

3.Yıl Bahar Dönemi (6.Yarıyıl)

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

EHM3000

Sayısal Haberleşme

4

3+0+0

3

EHM3002

Mikroişlemciler

3

2+2+0

3

EHM3004

Mikrodalga Tekniği

4

3+0+0

3

EHM3006

Analog Haberleşme Laboratuvarı

3

0+0+2

1

 

Teknik Seçmeli-VI

4

2+0+0

2

 

                                    Bahar Dönemi Toplamı

18

10+0+0

12

Teknik Seçmeli-II

 

 

 

 

EHM3008

Endüstriyel Elektronik
(TEKNİK SEÇMELİ- VI)

4

2+0+0

2

         
         

4.Yıl Güz Dönemi (7.Yarıyıl)

 

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

EHM4009

Antenler ve Propagasyon

6

3+0+0

3

EHM4001

Mikrodalga ve Antenler Laboratuvarı

3

0+0+2

1

EHM4003

Sayısal Haberleşme Laboratuvarı

3

0+0+2

1

 

Teknik Seçmeli-IX

4

2+0+0

2

 

Teknik Seçmeli-XI

4

2+0+0

2

 

                                    Güz Dönemi Toplamı

20

7+0+4

9

Teknik Seçmeli-IX-XI

 

 

 

 

 

Sayısal Filtreler (Teknik Seçmeli-IX)

4

2+0+0

2

EHM4015

İletşim Elektroniği (Teknik Seçmeli-XI)

4

2+0+0

2

 

Uydu Haberleşmesi (Teknik Seçmeli-XI)

4

2+0+0

2

         
         

4.Yıl Bahar Dönemi (8.Yarıyıl)

 

 

 

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

K

         
         
         
         
         

 

                                    Bahar Dönemi Toplamı

 

 

 

KTÜ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ,  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Üniversitemizin 27.04.2018 tarih ve 288 sayılı Senato Kararı gereği çift anadala kabul edilen öğrenci, ikinci anadal programından en az 240 AKTS (Bölümümüzün tüm derslerini içermektedir.) değerinde ders alması gerekmektedir. Öğrencinin birinci anadal programında başarılı olduğu derslerle ilgili olarak Uyum Komisyonunun yapacağı değerlendirme sonucunda mevcut AKTS değeri hesaplandıktan sonra eksik kalan AKTS değerini sağlayacak kadar ders ikinci anadal programından belirlenir. İkinci anadal için belirlenecek bu ek derslerin toplam AKTS değeri 36'dan az olamaz.

 

KTÜ Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi için tıklayınız.