aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

KTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programımızın amacı; hızla gelişmeye devam eden bilgi ve iletişim teknolojilerine katkı sağlayabilecek , elektronik sistem tasarımı, elektromanyetik alan kuramı, mikrodalga, antenler, sinyal işleme,  biyomedikal sistem tasarımı, bilgi teorisi, analog / sayısal haberleşme sistem tasarımı ve yazılım geliştirme alanlarında nitelikli bilgi birikimi ve uygulama becerisine sahip bütün anlayışını hedef edinen mühendisler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda eğitim veren programımızdaki derslerin tamamını (240 AKTS) başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, tasarım / bitirme çalışmasını ve mesleki stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi ilk olarak 2004 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Of Teknik Eğitim Fakültesi adı ile kurulmuştur. Kuruluş sürecinde, idari, akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları devam ederken Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'deki tüm Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve yerlerine endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirecek Teknoloji Fakültelerinin kurulması kararını almıştır. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu?nun 02/11/2009 tarih ve 15546 sayılı kararı ile Of Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.

Fakültemiz bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı kararı ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Bölümü olmak üzere dört bölüm kurulmuştur. Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimize 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Enerji Sistemleri  Mühendisliği  ve   Yazılım   Mühendisliği   Bölümlerimize   2013-2014   eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilerek eğitim öğretime başlanmıştır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü?nün açılması ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun 31.12.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı?nın 16.01.2015 tarih ve 75850160-101.0301/2291 sayılı yazısıyla açılma kararı bildirilmiştir. Bu bölümümüze de ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

Fakültemizin hem akademik hem de fiziki yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla; fakültemiz bünyesinde yeni bölümlerin açılması, akademik ve idari personel sayılarının arttırılması, bölümlerdeki sınıf ve laboratuvar donanımlarının geliştirilmesi ve yeni bölüm binalarının kazandırılması çalışmaları devam etmektedir. Bunlarla birlikte, kalite geliştirme ve akreditasyon çalışmaları fakültemizde devam etmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi ilk olarak 2004 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Of Teknik Eğitim Fakültesi adı ile kurulmuştur. Kuruluş sürecinde, idari, akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları devam ederken Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'deki tüm Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve yerlerine endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirecek Teknoloji Fakültelerinin kurulması kararını almıştır. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu?nun 02/11/2009 tarih ve 15546 sayılı kararı ile Of Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü?nün açılması ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun 31.12.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı?nın 16.01.2015 tarih ve 75850160-101.0301/2291 sayılı yazısıyla açılma kararı bildirilmiştir. Bu bölümümüze de ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

 

Tablo: Bölümümüzün kuruluş bilgileri

Bölümlerimiz

Kuruluş Yılları

Öğrenci Aldığı İlk Dönem

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

2014

2018-2019

 

Tablo: Bölümümüzün akademik personel sayıları

Akademik Personel

Sayı

Doçent

2

Dr. Öğretim Üyesi

4

Araştırma Görevlisi

6

Toplam

12Tablo: Bölümümüzde öğrenim gören öğrenci sayıları

 

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

% Oran

Toplam

220

% 100,0

Kız

69

% 31,4

Erkek

151

% 68,6

 

Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci

2022

2023

1

2

 

Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci

2022

2023

2

7

 

Eğitim Öğretim

 

Eğitim Amaçlarımız
KTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunları, sürekli eğitim bilinci içerisinde yeni gelişmelere açık olarak; mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra haberleşme sistemleri, elektronik donanım ve yazılımları, enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili alanlardaki gereksinimlere ulusal ve uluslar arası düzeyde çözüm üretip, bu konularda projeler tasarlar, etik kurallar çerçevesinde bunları yönetir ve yapacağı faaliyetlerin sosyal, ekonomik, politik, hukuki ve çevresel sonuçlarına hakim olarak bu projeleri uygulamaya koyarlar.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz IEEE Öğrenci Kolu, EMO Genç ve çeşitli Öğrenci Kulüpleri gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

 

Anabilim Dallarımız

 •  Devreler ve Sistemler

 •  Telekomünikasyon

 •  Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

 •  Elektronik

Staj Programı
KTÜ Of Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi

 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi

 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

 

 

İş olanakları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı'ndan mezun olan elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalıştığı kurumların bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Elektronik dayanıklı tüketim ürünleri üreticileri (Arçelik, Vestel, Bosch, Siemens, ...)

 • Haberleşme sistem üreticileri (Huawei, Netaş, Nokia, Ericsson, ...)

 • Elektronik tasarım evleri (Maxim, Hittite, MKR-IC, Analog Devices, Dialog Semiconductor ...)

 • Telefon sistem operatörleri (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, ...)

 • Internet servis sağlayıcıları (Turkcell Superonline, TTNET, ...)

 • Askeri elektronik ve haberleşme sektörü (ASELSAN, Meteksan Savunma, ...)

 • Savunma teknolojisi geliştirme kurumları (HAVELSAN, ROKETSAN, ...)

 • Uluslararası üretici temsilcileri (HP, IBM, Ericsson, Cisco Systems, ...)

 • Veri iletim operatörleri (COMSAT, ...)

 • Otomotiv sektörü (FORD, TOFAŞ, Renault, Hyundai, Toyota, Temsa,...)

 • Araştırma ve eğitim kurumları (TÜBİTAK, yüksek teknoloji enstitüleri, üniversiteler, teknokentler ...)

 • Televizyon ve radyo kuruluşları

 • Banka veya büyük firmaların IT departmanları(Fintek, SoftTech, Garanti Teknoloji, ...)

 • Enerji üretim, iletim ve dağıtım kurum ve şirketleri (TEİAŞ,Tedaş,?)

 

Araştırma Alanları

 • Analog ve sayısal tümdevre tasarımı

 • Elektronik elemanların ve sistemlerin modellenmesi

 • Aktif süzgeçler

 • Genetik algoritmalar

 • Gömülü sistem tasarımı

 • İleri TV-video sistemleri

 • Sayısal TV Sistemleri

 • Kaos ve uygulamaları

 • Yapay sinir ağları

 • Tıpta yapay sinir ağları uygulamaları

 • Biyolojik işaretlerin algılanması, dönüştürülmesi ve işlenmesi

 • Biyomedikal sistemler

 • Biyomedikal görüntüleme

 • Mikroişlemci ve mikrodenetleyici tabanlı sistem tasarımı

 • Bilgi Kuramı ve Kodlama

 • Gezgin iletişim sistemleri

 • Modülasyon ve kodlama

 • Telekomünikasyon kanalı tanıma ve dengeleme

 • Sayısal modülasyon teknikleri

 • Kanal ve kaynak kodlama

 • Veri haberleşmesi

 • Uydu haberleşmesi

 • Analog, sayısal, aktif, pasif süzgeç tasarımı

 • Kestirim teorisi

 • Uyarlamalı sistemler

 • Sayısal işaret ve görüntü işleme

 • Sayısal video işleme

 • Ses işleme teknikleri

 • Şekil ve örüntü tanıma

 • Optimum filtreleme

 • Doğrusal olmayan sistemler

 • Video/ses sıkıştırma teknikleri

 • Anten sistemleri ve propagasyon

 • Anten tasarımı ve uygulamaları

 • Mikrodalga devre ve sistemleri

 • Optik haberleşme

 • Görünür ışık haberleşme

 • Enerji hattı üzerinde haberleşme

 • Akıllı şebekeler

 • Elektromanyetik alan ve dalga kuramı

 • Elektromanyetik saçılım problemleri ve görüntüleme

 • Elektromanyetik uyumluluk ve elektromanyetik girişim

 • Radar ve uzaktan algılama sistemleri

Misyon

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, günümüz teknolojisini benimseyip gelecekteki teknolojik gelişmelere katkı sağlayabilen, insanlığa yarar sağlama misyonunu amaçlayan, meslek ahlakını benimsemiş ve evrensel etiğe duyarlı, özgür düşünce yapısına sahip, yaratıcı, uygulayıcı, sosyal birleştirici, ulusal ve uluslararası platformlarda bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan bir eğitim anlayışı içerisinde mühendis yetiştirmek.

Vizyon

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, bilimin, teknolojinin ve çağdaş eğitimin  temel ve etik değerlerini esas alan, evrensel arenada örnek bir yükseköğretim kurumu olmak, gelecek nesil Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin  geliştirilmesinde öncü bir eğitim ve araştırma merkezi olarak rol almak.

 

Laboratuvar ve Uygulama

 

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümümüzde bölüm ders müfredatlarında ayrı laboratuvar dersleri bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere (deney föyleri, deney tasarımı, laboratuvar kuralları vs.) bölüm sayfamızdaki laboratuvarlar adlı başlıkta ulaşabilirsiniz. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere bağlantılara tıklanarak ulaşılabilmektedir. 

Lisans Laboratuvarlarımız 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı'ndan mezun olan elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalıştığı kurumların bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Elektronik dayanıklı tüketim ürünleri üreticileri (Arçelik, Vestel, Bosch, Siemens, ...)

 • Haberleşme sistem üreticileri (Huawei, Netaş, Nokia, Ericsson, ...)

 • Elektronik tasarım evleri (Maxim, Hittite, MKR-IC, Analog Devices, Dialog Semiconductor ...)

 • Telefon sistem operatörleri (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, ...)

 • Internet servis sağlayıcıları (Turkcell Superonline, TTNET, ...)

 • Askeri elektronik ve haberleşme sektörü (ASELSAN, Meteksan Savunma, ...)

 • Savunma teknolojisi geliştirme kurumları (HAVELSAN, ROKETSAN, ...)

 • Uluslararası üretici temsilcileri (HP, IBM, Ericsson, Cisco Systems, ...)

 • Veri iletim operatörleri (COMSAT, ...)

 • Otomotiv sektörü (FORD, TOFAŞ, Renault, Hyundai, Toyota, Temsa,...)

 • Araştırma ve eğitim kurumları (TÜBİTAK, yüksek teknoloji enstitüleri, üniversiteler, teknokentler ...)

 • Televizyon ve radyo kuruluşları

 • Banka veya büyük firmaların IT departmanları(Fintek, SoftTech, Garanti Teknoloji, ...)

 • Enerji üretim, iletim ve dağıtım kurum ve şirketleri (TEİAŞ,Tedaş,?)

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Kontenjan ve Taban Puanı

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Sıralama

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Sıralama

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Sıralama

Taban Puanı

40+1

283812

252,35078

40+1

272330

307,1713

40+1

245509

325,61111

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

 

Bilgi için tıklayınız.