tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi ilk olarak 2004 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Of Teknik Eğitim Fakültesi adı ile kurulmuştur. Kuruluş sürecinde, idari, akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları devam ederken Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'deki tüm Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve yerlerine endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirecek Teknoloji Fakültelerinin kurulması kararını almıştır. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu’nun 02/11/2009 tarih ve 15546 sayılı kararı ile Of Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nün açılması ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.12.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.01.2015 tarih ve 75850160-101.0301/2291 sayılı yazısıyla açılma kararı bildirilmiştir. Bu bölümümüze de ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

 

Tablo: Bölümümüzün kuruluş bilgileri

Bölümlerimiz

Kuruluş Yılları

Öğrenci Aldığı İlk Dönem

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

2014

2018-2019

 

Tablo: Bölümümüzün akademik personel sayıları

Akademik Personel

Sayı

Doçent

2

Dr. Öğretim Üyesi

4

Araştırma Görevlisi

6

Toplam

12Tablo: Bölümümüzde öğrenim gören öğrenci sayıları

  Kayıtlı Öğrenci Sayısı % Oran
Toplam 220 % 100,0
Kız 69 % 31,4
Erkek 151 % 68,6

 

 
Mezuniyet Yılı Toplam Erkek Kız
2023 4 4 0
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci
2022 2023
1 2

 

Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci
2022 2023
2 7