bitirme projesi

1.GENEL BİLGİLER

Bitirme Projesi 4. sınıf  bahar döneminde alınması gereken zorunlu derslerimizden biridir. Bitirme Projesi dersine yazılabilmek için ön koşul dersi olan Mühendislik Tasarımını dersini geçmiş olmak zorunludur. Mühendislik Tasarımı sırasında çalışılan konu aynı zamanda Bitirme Projesinin’de konusudur.  Öğrenciler Mühendislik Tasaımı  danışmanlarıyla Bitirme Projesine devam edip, Mühendislik Tasarımı sırasında tasarladıkları prototipi gerçekleştirirler. Öğrencilerin Mühendislik Tasarımı dersini geçtikten sonra takip eden dönemde Bitirme Projesine yazılmaları ve projelerine aynı takım arkadaşlarıyla devam etmeleri beklenir. Bir dönem ara verdikten sonra Bitirme Projesine devam etmeleri önerilmez. Öğrencilerin mağdur olmamaları için bu sayfada verilen açıklamaları ve dosyaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

UYARI: Mühendislik Tasarımı dersindeki projeye devam etmek Bitirme Projesi dersine yazılım yapıldığı anlamına gelmez. Diğer dersler gibi aldığınız dönem Bitirme Projesi dersine de yazılmanız gerekir.

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi için her öğrencinin kendisine bir danışman atanabilmesi adına "Bitirme Projesi-Mühendislik Tasarımı Ön Kayıt ve Tercih Formunu" doldurması gerekmektedir. Formu zamanında doldurmayan öğrencilere danışman ataması yapılması mümkün olmadığından, formu zamanında doldurup göndermeyen öğrenciler bu derslerden doğrudan dönem kaybına uğrarlar.

Öğrenciler son başvuru tarihine kadar konularını ve danışmanı olmasını istediği öğretim elemanlarını belirleyerek ilgili formu doldurmaları gerekmektedir.

Tercihinizi yaparken hocalarınızla görüşmenizde fayda vardır. İletişim bilgileri için bağlantıyı tıklayınız.

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi danışman ve tez belirleme başvurularının güz dönemi başlamadan önce belirlenmesinin nedeni, TÜBİTAK vb. kurumların proje desteklerinin güz dönemi başında yapılmasıdır. TÜBİTAK Proje başvuru işlemlerini yaz aylarında tamamlamak ve Ekim ayına yetiştirmek gerekmektedir.

TÜBİTAK lisans proje destekleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

Dikkat:

  • Mühendislik Tasarımı danışmanı aynı zamanda Bitirme Projesi danışmanıdır.
  • Zorunlu haller dışında danışman değişikliğine izin verilmeyecektir.

2. BAŞVURU DOSYALARI

Mühendislik Tasarımı dersini takip eden dönemde Bitirme Projesine devam ediyorsanız, sadece derse yazılmanız yeterlidir. Başka bir işlem yapmadan Mühendislik Tasarımı dersindeki proje konusuna aynı ekip ve danışmanla devam edebilirsiniz. Ancak, eğer en az bir dönem ara verdikten sonra Bitirme Projesine yazılıp devam edecekseniz, Bölüm Başkanlığından bilgi almanız gerekir. Bu durumda yeni bir konu ve farklı bir danışmanla da çalışmanıza devam etme olasılığı vardır. Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yol Haritası dosyasındaki açıklamalara göre davranmanız gerekir.

3.BİTİRME PROJESİ DOSYA TESLİMİ

Bitirme Projesi dosya (kitap) teslimi biri ilk diğeri son teslim olmak üzere iki aşamalıdır. Bu aşamalar aşağıda sırayla verilmiştir. Bu sıralama aslında öğrenci için yapması gerekenlerin bir çeşit kontrol listesidir. Dikkatli takip etmeleri mağdur duruma düşmelerini önleyecektir.

Proje Teslimi öncesi:

1) Dönem başında Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında hazırlayıp teslim ettiğiniz dosyadaki noksanlıklarınızı tamamlayınız. Bunun için aşağıdaki dosyalardan faydalanabilirsiniz.

2)  Dönem içinde Proje danışmanı yönetiminde takım arkadaşlarınızla birlikte Bitirme Projesi ile ilgili çalışmalarınızı tamamlayınız.

3) Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında yaptıklarınıza ek olarak Bitirme Projesinde yaptıklarınızı proje kitabınıza ekleyiniz. Özellikle 5. Deneysel Çalışma bölümü ve 6. Sonuçlar bölümündeki Deneysel Sonuçlar alt başlığına eklemeler yapılması gerekir. Bu yeni eklere bağlı olarak 7. Değerlendirmeler, Kaynaklar ve Ekler kısmında da yeni eklemeler gerekebilir.

4) Bitirme Projesi Kitabınızı takım olarak tamamlayıp teslim edilebilir duruma getirdiğinizde Bitirme Projesi Teslim Koşulları'nı sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz.

5) Bitirme Projesi Teslim Koşulları Formu'nu doldurup imzalayınız. Proje danışmanınıza imzalatınız ve bitirme kitabınıza "Özgeçmişler" den sonra yer alacak şekilde ekleyiniz.

İlk Teslim:

6) Bu ilk Bitirme Projesi dosya tesliminde Bitirme grubu adına bir dosya teslim edilecektir. Dosyanıza ilk teslim için isim verirken Mühendislik Tasarımı ve Bitirme  Projesi Yazım Klavuzu'nun 3. sayfasında yer alan açıklamaları dikkate alınız.

7) Bitirme Prejesi son teslim tarihi akademik takvimde her dönem için ilan edilmektedir. Hazırladığınız dosyayı bu tarihe kadar aşağıda adresi verilen arayüzden yükleyiniz. 

BİTİRME PROJESİ İLK DOSYA TESLİMİ

8) Projelerin ilk tesliminden sonra Final Sınavları sırasında Bitirme Projeleri Sunum Programı ilan edilecektir. Bu sunum programına alınan projeler Bitirme Projesi Teslim Koşullarını sağlayan projelerdir. Bu nedenle projenizi teslim etmeden önce bu koşulların sağlandığından emin olunuz. Daha sonraki itirazlar veya düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir.

9) Projeniz sunum programına alınmışsa sunum  programı süresince kullanılmak üzere bir sunum posteri hazırlayınız. Her proje için bir poster yeterlidir. Posterinizi hazırlarken bu sayfanın alt kısmında verilen proje şablonlarından faydalanabilirsiniz. Veya içeriğe bağlı kalmak koşulu ile kendi tasarımınızı da yapabilirsiniz.

10) Hazırladığınız posteri sunum programları başlamadan bir gün öncesine kadar aşağıda adresi verilen Bitirme Projesi Poster Teslimi üzerinden yükleyiniz.

BİTİRME PROJESİ POSTER TESLİMİ

11) Sunum Programında belirtilen gün ve saatlerde Bitirme Projesi Sergisi alanında bulunmak zorunludur. Proje kapsamında geliştirilen prototipler sunum programı süresince ziyaretçilere açık olarak sergilenir. Değerlendirme jürisi sergiyi gezerek jürisi olduğu projeleri değerlendirir ve Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formunu doldurarak Bölüm Başkanlığına teslim eder.

12) Uzaktan eğitim süresince Bitirme Projeleri sergisi yüz yüze yapılamayacaktır.  Bu nedenle sunum programı çevrimiçi yapılacak ve jüri üyeleri çevrimiçi sunumlarda değerlendirmelerini yapacaktır. Çevrimiçi sunum programı ve toplantı erişim adresleri bölüm web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

Son Teslim:

13) Bitirme Projesi sergisi ve sunum programına katılması uygun bulunan ve sunumlar sonunda başarılı olan proje sahibi öğrenciler bu aşamada Bitirme Projesi kitaplarını grup adına değil varsa son düzeltmelerini yaptıktan sonra kendi adlarıyla teslim edeceklerdir. 

14) Yani her öğrenci kendi numarasını ve adını projeye isim olarak verip çevrimiçi yükleyecektir. Bu son teslimat ile ilgili olarak Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yazım kılavuzunun 4. sayfasında yapılan açıklamalara uyulması zorunludur

BİTİRME PROJESİ SON TESLİM

4. BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ

Bitirme Projeleri her dönem sonu final sınavlarının son üç günü içerisinde bölüm başkanlığınca ilan edilen program çerçevesinde sergilenmektedir. Projelerini 3 gün süreyle sergileyen öğrencilerimize  ve proje danışmanlarına birer katılım belgesi verilmektedir.

  • 2021-2022 Bahar Dönemi Bitirme Projeleri Özetler Kitabı
  • 2022-2023 Bahar Dönemi Bitirme Projeleri Özetler Kitabı
  • 2021-2022 Bitirme Projeleri Poster Gösterisi
  • 2022-2023 Bitirme Projeleri Poster Gösterisi

5. DESTEK DOSYALARI (Kurallar, Yönergeler, Ekler, Yardımcı Dosyalar)

 E-Posta yazma ve yazışma nasıl yapılır?

5.1. Yönerge ve Klavuzlar

1. 1.  Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Yol Haritası (.pdf)
1.2.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Uyguylama Yönergesi (.pdf)
1.3.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme  Projesi Yazım Klavuzu (.pdf)
1.4.   Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Şablon Dosyası (.doc)

 

5.2. Ekler

2.1a. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.doc)
2.1b. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.pdf)
2.1c. IEEE Etik Kuralları (English) (.doc)
2.1d. IEEE Etik Kuralları (English) (.pdf)
2.2a. Gerçekçi Kısıtlar Formu (.doc)
2.2b. Gerçekçi Kısıtlar Formu (.pdf)
2.3a. Çok Disiplinli Takımlarda Çalışma Deneyimi Formu (.doc)
2.3b. Çok Disiplinli Takımlarda Çalışma Deneyimi Formu (.pdf)
2.4.   Bitirme Projesi Teslim Koşulları Formu

2.5. TÜBİTAK Projesi kapatma formu (TUBİTAK sayfasından indirilir. TÜBİTAK desteği alanlar için geçerlidir.)

5. 3. Yardımcı Dosyalar

3.1a. Bölüm Makale yazım formatı (.doc)
3.1b. Bölüm Makale yazım formatı (.pdf)
3.2a. Deney Tasarlama Klavuzu (pdf)
3.3a. Proje tanıtım özeti (.doc)
3.3b. Proje tanıtım özeti (.pdf)
3.4a. Poster Şablonu (.doc)
3.4b. Poster Şablonu (.pdf)
3.5.   Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formu
(Bilgi amaçlıdır)

5. 4. TUBITAK 2209/Başvuruları

6. BİTİRME PROJELERİ ARŞİVİ

DİKKAT: Bu sitedeki bitirme projelerini/tezlerini kendi çalışmalarında kullananlar, kullandıkları kaynağa aşağıdaki formata uygun şekilde atıfta bulunmak zorundadırlar. Aksi halde kullananlar tüm yasal sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar. Yazar Adı ve Soyadı, "Bitirme Kitabı Konusunun Adı", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bitirme Projesi, Yılı. Birden fazla yazar varsa araya virgül konularak tüm isimler yazılmalıdır.

Arşiv dosyaları eklenecek.