program eğitim ve amaçları

Program Eğitimi ve Amaçları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı Eğitimi ve Amaçları

Program Amaçları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının temel amaçları şunlardır:

 • Öğrencilere mühendislik alanındaki temel prensipleri anlama ve uygulama becerileri kazandırmak.
 • Elektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımı, analizi ve optimizasyonu konularında derin bir anlayış geliştirmek.
 • Dijital sinyal işleme, mikrodenetleyici programlama ve haberleşme ağları gibi alanlarda uzmanlaşmış mezunlar yetiştirmek.
 • Öğrencilere, mühendislik projelerini yönetme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatları sağlamak.

Eğitim İçeriği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programı kapsamında öğrencilere sunulan temel eğitim içeriği şu başlıkları içermektedir:

 • Temel Mühendislik Bilgisi
 • Elektronik Devre Analizi ve Tasarımı
 • Dijital Sinyal İşleme
 • Mikrodenetleyici Programlama
 • Haberleşme Ağları
 • Elektrik ve Elektronik Laboratuvar Uygulamaları
 • Proje Yönetimi ve Takım Çalışması
 • İletişim Becerileri