uygulamalı jeoloji laboratuvarı

Bölümümüz uUygulamalı Jeoloji Laboratuvarı, günümüz teknolojisine uygun modern test cihazları ile donatılmıştır. Laboratuvarımızda zemin ve kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespit edilmesinde kullanılan test cihazlarının tamamına yakını mevcuttur. Laboratuvarımız, kaya mekaniği ve zemin mekaniği deneylerinin yapıldığı bölümler ile kaya mekaniği deneylerinde kullanılacak deney örnekleri için karot alma, kesme ve düzeltme işlemlerinin gerçekleştirildiği örnek hazırlama bölümü ve agrega deneylerinin gerçekleştirildiği bölümlerden oluşur. Bu laboratuvarlarda deneyler; Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği (ISRM), Amerikan Deney Standartları (ASTM) ve İngiliz Standartları (BS) gibi Dünya’da en yaygın şekilde kullanılan önerilmiş yöntemler ve standartlar ile Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)’ne ait Türk Standartları (TS)’ na göre yapılmaktadır

 

Laboratuvarlarda Yapılan Deneyler

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarlarında aşağıda sıralanan deneyler yapılarak kaya ve zemin malzemelerinin fiziksel, indeks, dayanım, deformasyon, konsolidasyon ve şişme özellikleri tayin edilmektedir.

1. Kaya Mekaniği Deneyleri

Fiziksel ve İndeks Özellikler

Su içeriği tayini

Birim hacim ağırlık tayini (doğal, kuru, doygun)

Ağırlıkça ve hacimce su emme deneyi

Gözeneklilik – görünür gözeneklilik tayini

Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi deneyi

Schmidt sertlik çekici deneyi

Leeb sertlik deneyi

İğne batma deneyi

Dayanım ve Deformasyon Özellikleri

Nokta yükü dayanımı indeksi deneyi

Tek eksenli sıkışma dayanımı

Çekme dayanımı (Brazilian yöntemiyle)

Üç eksenli sıkışma dayanımı

Elastisite modülü ve Poisson oranı tayini

Deformasyon kontrollü doğrudan makaslama cihazı ile makaslama deneyi

Sonik hız deneyi (P ve S dalga hızı)

Diğer Deneyler (İklimlendirme ve Yangın Deneyleri)

İklimlendirme cihazı ile asit yağmuru etkilerinin değerlendirilmesi

İklimlendirme cihazı ile uzun yıllar atmosfer (yağış, sıcaklık vb) etkilerinin modellenmesi

Kül/yangın fırını ile yüksek sıcaklık etkisinin modellenmesi

Islanma kuruma deneyi

Donma çözünme deneyi

 

2. Zemin Mekaniği Deneyleri

Fiziksel ve İndeks Özellikler

Su içeriği tayini

Birim hacim ağırlık tayini (doğal, kuru, doygun)

Özgül ağırlık tayini

Atterberg limitleri (likit limit, plastic limit, plastisite indisi, büzülme limiti)

Elek analizi

Hidrometre deneyi

Dayanım ve Deformabilite Özellikleri

Serbest basınç deneyi

Üç eksenli deneylerle makaslama dayanımı tayini (UU, CU, CD)

Deformasyon kontrollü doğrudan makaslama deneyi

Konsolidasyon ve Şişme Karakteristikleri

Konsolidasyon deneyi

Şişme deneyi

Kompaksiyon deneyi

 

3. Agrega Deneyleri

Metilen Mavisi Deneyi

California taşıma oranı (CBR) deneyi

Los Angeles Aşınma Deneyi

Otomatik Proktor Deneyi Cihazı

İri Elek Seti ve Eleme Sistemi

Özgül ağırlık

 

Laboratuvarda Mevcut Cihazlar

– 200 ton kapasiteli tek eksenli ve üç eksenli deneylerin yapımına uygun hidrolik pres,

– Karot alma ve kesme cihazı

– Otomatik karot düzeltme cihazı

– Eğilme-bükülme test presi,

– Böhme yüzeysel aşınma test aleti,

– Los Angeles darbeli aşındırma test aleti,

– Slake durability test aleti,

– Micro deval test aleti,

– Sonik hız ölçer (P ve S ses dalgaları),

– Nokta yükleme indeksi test aleti,

– Zeminde direk kesme test aleti,

– Konsolidasyon test aleti,

– Zeminde 3 eksenli test aleti (UU, CU, CD)

– Zeminde serbest basınç deney aleti

– Zemin örnek çıkartma pistonu

– Otomatik proktor aleti,

– Değişik hassasiyetteki teraziler,

– Derin dondurucu

– Donma-çözünme cihazı

– İklimlendirme cihazı