mineral ayırma laboratuvarı

Bu laboratuvarda bileşenlerinin serbestleşmesi sağlanmış kayaç veya toprak örneklerden itibaren seçilmiş uygun prosedür yardımıyla (kimyasal çözme, santrifüjleme-dekantasyon-yıkama ve sedimantasyon-sifonlama-santrifüjleme) “Kil fraksiyonu (<2µm)” ayrımının yapılması, Kil fraksiyonu katyon doyurma işlemleri, Elek analizi işlemleri yapılabilmektedir.

Teçhizatlar:

ST-055 Etüv (ST) Cihazı 55 litre

Hot plate & magnetic stirrer

Wifug Lab Santrifüj

Ultrasonik Banyo-Kudos

Jeotest Elek takımları

Hassas Terazi-Bel

Havalı kompresör

Diğer: Agat ve seramik havan, ayırma hunileri, erlenler, cam huniler, saç ayaklar, beherler, plastik kaplar, lamlar, dereceli çubuklar, cam çubuk, termometreler, aşındırıcı ve zımparalar, sarf malzemeleri (kimyasal malzemeler, asitler, aseton, alkol vb.).