mineraloji-petrografi laboratuvarı

Mineraloji-Petrografi laboratuvarında lisans öğrencilerinin makroskopik olarak mineral ve kayaç tanımlamaları yapabilmesi gereken deneyime sahip olabilmesi için tasarlanmıştır. Laboratuvar silikat minerallerinden cevher minerallerine, magmatik, metamorfik kayaçlardan sedimanter kayaçlara kadar bünyesinde bulundurduğu geniş örnek yelpazesiyle Lisans düzeyinde ilgili ders uygulamalarının yürütülmesine olanak sağlamaktadır.