program eğitim amaçları

Jeoloji Mühendisliği Bölümü MEZUNLARININ yakın bir gelecekte ulaşmaları beklenen konum ve nitelikleri aşağıdaki başlıklarda ön görülmektedir.

1. Jeoloji Mühendisliği alanına giren özellikle aşağıda verilen konularda görev alabilecek aranılan nitelikte mühendis olarak istihdam edilmiş olmak.

  • - Tünel, baraj, sondaj, yol, zemin, köprü etüdü gibi mühendislik jeolojisi çalışmaları,
  • - Doğal kaynakları (maden yatakları, endüstriyel hammaddeler ve enerji hammaddeleri)  araştırma,
  • - Doğal afetler ve çevre sorunlarını araştırma,

2. Ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademisyen olarak görev almış olmak.

3. İş ve istihdam yaratabilecek nitelikte girişimcilik projelerinde yer almış ve yöneticilik yapıyor olmak.