kuruluş ve tarihçe

Yerbilimlerine ilişkin meslekler insanoğlunun en eski uğraş alanlarından biridir. Günümüzde, madenlerden enerji hammaddelerinin aranmasına, su kaynaklarının bulunup değerlendirilmesinden mühendislik yapılarının temel etüt çalışmalarına, yer yuvarının anlaşılmasından uzay araştırmalarına kadar yaşamın her alanında Jeoloji Mühendisliği temel bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Jeoloji Mühendisliği, günümüzün olduğu kadar geleceğin de yıldızı parlayan mesleklerinden biridir.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği, 58 yıllık Deneyim

Ülkemizin en iyi Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden biri olan bölümümüzde 58 yıldır, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Jeoloji Mühendisleri yetiştirilmektedir. Bölümümüzün, jeolojinin hemen hemen her konusunda doğal bir laboratuvar özelliği olan Doğu Karadeniz Bölgesinde olmasının verdiği avantaj ile eğitim-öğretim çalışmalarını, daha çok, arazide uygulamalı bir şekilde gerçekleştirmesi, mezunlarımızı hem sektörde hem de akademik alanlarda aranan mühendisler yapmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ülkemizde kurulan en eski Jeoloji bölümlerinden biridir. Bölümümüz Alman Jeolog Prof.Dr. Hans Pflug'un 14 Aralık 1965 Salı günü KTÜ'de göreve başlamasından sonra, 16 Aralık 1965 Perşembe günü Dekan Prof.Dr. Halis Duman başkanlığında toplanan üniversite öğretim üye ve yardımcılarından oluşan genel kurulun 2 numaralı toplantısında Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı Jeoloji Enstitüsü olarak açılması kararlaştırılmıştır.  Buna göre Jeoloji Bölümü'nün açılmasına,  bölüme 35 öğrenci alınmasına, bu öğrencilerin yalnız Jeoloji Bölümü öğrencisi olmalarına ve öğretim programı hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu bölüm, KTÜ'de İnşaat ve Mimarlık bölümlerinden sonra açılan üçüncü bölümdür.

Jeoloji Enstitüsü'nün ilk başkanı Prof.Dr. Hans Pflug'tur. Jeoloji Enstitüsü'nün ilk elemanları Prof.Dr. Hans Pflug, Öğr.Gör.Dr. Togan Ş. Önay, Ass. Türker Özsayar, Ass. Ükkaş Ağar ve Ass. Özkan İşgüden'dir. Prof.Dr. Hans Pflug 1967 yılında KTÜ'den ayrılmış ve başkanlığa Dr. Altan Gümüş atanmıştır. Daha sonra Prof.Dr. Mustafa Aslaner, Prof.Dr. Yususf Tatar, Prof.Dr. İsmet Gedik,  Prof.Dr. Şakir Abdüsselamoğlu, Prof.Dr. Remzi Dilek, Prof.Dr. Erkan Tanyolu, Prof.Dr. Necati Tüysüz, Prof.Dr. Burhan Sadıklar, Prof.Dr. Cemil Yılmaz, Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, Prof. Dr. Cüneyt Şen, Prof. Dr. M. Ziya Kırmacı ve Prof. Dr. Fatma Gültekin değişik tarihlerde bölüm başkanlığı görevini yürütmüşlerdir.

Eğitim-öğretime 1965 yılında başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1973 yılına kadar Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı kalmıştır. 1973 yılında Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Jeoloji, Jeodezi ve Fotogrametri ve Jeofizik bölümleri bu fakültenin bünyesinde yer almışlardır. 1982 yılında  2547 sayılı YÖK kanunu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almıştır. 2005 yılında ise bu fakülte Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri olarak ayrılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965-1975 yılları arasında  Fen-Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermiş olup, 1975 yılı sonunda bugünkü kendi binasına taşınmıştır. 1965-66  döneminde eğitim-öğretime başlayan bölüm, 1970 yılına kadar 5 yıllık eğitime dayalı Jeoloji Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun vermiştir. 1970-71 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 yıllık sisteme geçmiş ve Jeoloji Mühendisi unvanı ile mezun vermeye başlamıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü daha önce Yer Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 1982 yılından itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermektedir.