bap projeleri

2022 Yılında Desteklenen BAP Projeleri

1- Eyüboğlu, Y., BAP01, Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı KD Türkiye Güney Kesiminde Yay Gerisi Havza Bazaltik Magmalarının Keşfi: Kuzey Türkiyenin Geç MesozoyikErken Senozoyik Jeodinamik Gelişimi Üzerine Çıkarımlar, 2022-2023, 79.522 TL.

2- Aydin, F., BAP01, Sakarya Zonu Doğusundaki (Trabzon, KD Türkiye) Geç Senozoyik yaşlı mafik-ortaç daykların petrojenezi ve jeodinamik önemi, 2022-2024, 64.905,73 TL

3- Eyüboğlu, Y., BAP02, Doğu Karadeniz Dağ Kuşağında (NE Türkiye) Orta Miyosen Magmatizmasının İlk Bulguları ve Jeodinamik Önemi, 2022-2023, 19.992 TL.

4- Ersoy H, BAP04, Doğu Karadeniz Havzası Heyelan Taşkın Afet Risk Azaltma Çalışmaları Kapsamında Mekansal Veri Altyapısı ve Veri Kalitesinin Arttırılması, 2022- devam ediyor 1.126.695,48 TL.

5- Ferdi Cihangir, Fırat, Ersoy, A,  BAP 04, Maden Atıklarının Karakterizasyonunda Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesinde Sülfür İçeriğinin Etkisi, 2022-2024, 1.104.480 TL

6- Gültekin, F., BAP06, Solaklı Havzasının Hidrojeoloji-hidrokimyasal İncelemesi Ve Hidroelektrik Santrallerin (HES) Su Kalitesine Etkilerinin Araştırılması, 2022-2024, 49.920,94 TL

7- Aysel Şeren, Fırat, Ersoy, A,  BAP 06, Hidrojeofizik Çalışmalarla Akiferlerin Konumu Yayılımı ve Suyun FizikoKimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 2022-2024, 48.804 TL

8- Dilek Beyazlı, Fırat, Ersoy, A,  BAP 08, Karadeniz Teknik Üniversitesi İçin Sürdürülebilir Üniversite Yönetim Sistemi, 2022-2024, 299.813 TL

9- Fırat Ersoy A, BAP13, İklim Değişikliğinin Kıyı Su kaynakları Üzerindeki Etkisi Çarşamba Samsun Örneği, 2022- devam ediyor 239.923,00 TL.

10- Ersoy H., Kul Yahşi B., Karahan M., Kıratlı Ö., BAP13 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uzungöl Alçakköprü Mevkii (Trabzon) Kaya Düşme Potansiyelinin Araştırılması ve Risk Azaltma/Önleme Tekniklerinin Tasarlanması, 2022 - Devam Ediyor. 135.999.88 TL

 

2021 Yılında Desteklenen BAP Projeleri

1- Hatipoğlu Temizel E., BAP01, Yağlıdere (Espiye, Giresun) Havzası'nın Yüzey ve Yeraltı Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Modellemesi, 2021-devam ediyor, 114.840,88 TL (Yürütücü).

2- Akın Ö, BAP03, Yeni Jeofiziksel Parametreler Eklenerek Analitik Hiyerarşi Süreci ile Oluşturulan Heyelan Duyarlılık Çalışmalarının Gelişimine Katkıda Bulunması Trabzon Değirmendere Vadisi Örneği, 2021- devam ediyor. 7.881,35 TL.

3- Ersoy H., Karahan M., Sünnetci M. O., BAP04 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Asit Yağmurlarının Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Granitik Kayaçlar Üzerindeki Etkisinin Simülasyonu, 2021 - Devam Ediyor 925.297,00 TL.

 

2020 Yılında Desteklenen BAP Projeleri

1- FDK-2020-8795. Kızıltoprak Tepe yöresindeki (Gümüşhane KD Türkiye) magmatik kayaçların ve ilişkili porfiri Cu-Mo-Au cevherleşmesinin oluşum zamanı ve kökeni, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aydin F. (Yürütücü), Oğuz Saka S.

2- FBA-2020-8824. Göksun-Berit Ofiyoliti Manto Kayaçlarının Ergime Tarihçesi ve Metazomatizma Süreçleri (Kahramanmaraş-Güney Türkiye), Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uysal İ. (Yürütücü), Aydin F., Oğuz Saka S., Saka S.

3-  FAY-2020-8648. Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Kayaçların Mühendislik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ersoy H. (Yürütücü) , Sünnetci M. O., Kirmaci M. Z., Atalar C., Karahan M.

4- FHD-2020-8998. Şiran Yöresinde Gümüşhane KD Türkiye Yüzeyleyen Tersiyer Yaşlı Bazik Daykların Petrolojisi ve Jeodinamik Ortamı. Yürütücü: Prof. Dr. Yener Eyuboglu.

5- FYL-2020-9248. Asit Yağmurlarının Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Karbonat Kayaçlar Üzerindeki Etkisinin Simülasyonu. Yürütücü: Prof. Dr. Hakan ERSOY

6- FHD-2020-8970. Baraj Rezervuarında Oluşacak Heyelan Kaynaklı Dalga Etkilerinin 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Belirlenmesi. Yürütücü: Prof. Dr. Hakan ERSOY