ulusal makaleler

2022 Yılında TR Dizin Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Arslan M., Temizel İ., Abdioğlu Yazar E., Ar B., Yücel C., “Highly siderophile element and osmium isotope systematics of basaltic volcanics: A different approach to petrological processes”, Bulletın of The Mıneral Research And Exploratıon, cilt.167, ss.83-109, 2022

2- Fırat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., 2022, Karadere Deresi’nin (Araklı-Trabzon) İçme ve Sulama Suyu Amaçlı Kullanım Uygunluğunun İncelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 8 (2), 238-249

3- Mustafa Kemal REVAN, Deniz GÖÇ, Mustafa ÖZKAN, Cüneyt ŞEN, Rasim Taylan KARA, Mustafa TOKOĞLU, Semi HAMZAÇEBİ, Rıfat Cihan SEVİM, Fatih SEZEN, Celaleddin BAYRAKTAR, Ömer AKGÜL, Geology, fluid inclusion characteristics and mineral resource estimation of the Güzelyayla porphyry Cu-Mo mineralization (NE Türkiye) Bull. Min. Res. Exp. (MTA Dergisi) 169: 63-85, 2022

 

2021 Yılında TR Dizin Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Eosen yaşlı Kışlaköy volkanitlerinin petrografisi, mineral kimyası ve kristallenme koşulları, Erzurum, KD Türkiye. Aydınçakır E., Güngör H., Yücel C., Bilici Ö., Abdioğlu Yazar E., 2021. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11, 3, 882-918.

2- Sahilkent (Bafra, Samsun) yöresindeki alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin CPT verileri kullanılarak araştırılması. Sünnetci M.O., Ersoy H. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.288-304, 2021.

3- Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Kalkarenitlerin Fiziksel Ve Dayanım Özelliklerindeki Değişimin Araştırılması. Atalar C., Ersoy H., Karahan M., Sünnetci M.O. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.29-40,2021

 

2020 Yılında TR Dizin Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Ersoy, H., Karahan, M., & Öztürk, H. H. (2020). Baraj Rezervuarlarında Heyelanlardan Kaynaklanacak İtki Dalga Özelliklerinin Ampirik İlişkilerle Değerlendirilmesi: Borçka Barajı Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 6(2), 248-257.

2- Karahan, M., Ersoy, H., & Anilan, T.  (2020).  İtki Dalgalarının Oluşumunda Ölçek Etkisi, Hareket Süresi ve Çarpma Hızının Model Deneyler ve 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 514-525.