özgörev ve öngörü

ÖZGÖREV

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün misyonu, her şeyden önce uluslararası düzeyde lisans ve  lisansüstü eğitimi vererek her alanda görev alabilecek nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, geleceğin dünyasında başarı ile görev alabilecek, ekip çalışmasına yatkın, araştıran, bilgiyi paylaşan, atılımcı, yaratıcı özellikleri olan, pratik ve hızlı çözüm üretebilen, kendini sürekli yenileyen, çevreye duyarlı, mesleki ve etik kurallara uyan ve her alanda bulunduğu topluma liderlik yapacak jeoloji mühendisleri yetiştirilecektir.  Böylece ülkemizin kalkınması açısından büyük önem taşıyan doğal kaynakların araştırılması ve bulunmasına önemli katkılar sağlanacaktır.

ÖNGÖRÜ

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün vizyonu, çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren, bilgi üreten, araştırma yapan ve yayınlayan, özellikle doğal kaynakları araştıran, doğanın anlaşılmasına katkı sağlayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir bölüm olmak ve nitelikli mühendisler yetiştirmektir.