program çıktıları

 • Matematik, fen bilimleri ve jeoloji mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Edindiği bilgilerle karmaşık Jeoloji ve Jeoloji mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, analiz etme, formüle etme ve çözüm modelleri seçme (veya geliştirebilme) ve çözme becerisine sahip olmalı.
 • Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ihtiyacı karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini kullanarak tasarlama ve uygulama becerisine sahip olmalı.
 • Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık bir problemin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmalı.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmalı.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisine sahip olmalı.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olmalı.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmalı.
 • Mühendislik problemlerini çözerken etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmalı.
 • Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği uygulamalarının çözümünde evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.