doktora tezleri

2022 Yılında Tamamlanan Doktora Tezleri

Hazırlanıyor...

 

2021 Yılında Tamamlanan Doktora Tezleri

1- Abdourazakou Maman Hassan, Çarşamba akiferi yeraltı suyunun hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerinin araştırılması. Danışman: Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY

2- Kübra Tezel, Beşikdüzü (Trabzon) yöresi heyelan tehlike analizleri. Danışman: Prof. Dr. Aykut AKGÜN

3- Mahamadou Konare, Amasya ili yüzey ve yeraltısuyu kalite parametrelerinin yapay sinir ağları yaklaşımı ile belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN

4- Servet Çelebi, Artvin ili (Merkez ilçe) için bütünleşik doğal kaynaklı afet duyarlılığının değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Aykut AKGÜN

5- Ehsan Alızadeh, Altındere Vadisi (Maçka-Trabzon) boyunca gözlenen kaya şevlerindeki kaya düşme potansiyelinin çevresel etkilerinin 2 ve 3 boyutlu benzetim modeller ile incelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Aykut AKGÜN

6- Melek Betül Yüregir, Kirazlık (Gümüşhane) heyelanından kaynaklanacak olası itki dalgalarının Torul Baraj gölündeki yayılımının değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Hakan ERSOY

 

2020 Yılında Tamamlanan Doktora Tezleri

1- Samet SAKA. Okyanus ortası sırt ve yitim zonlarındaki kısmi ergime, ergiyik-peridotit etkileşim süreçleri ve okyanusal kabuk oluşumu: Aladağ ofiyoliti (Adana, Güney Türkiye), KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora. Danışman: Prof. Dr. Ibrahim UYSAL.

2- Yaser Abdullah Abdullah Al-Mashramah, The petrogenesis and geodynamic setting of the late cretaceouse plutonic and volcanic rocks from Çaykara magmatic complex (Araklı/ Trabzon, NE Turkey), Danışman: Prof. Dr. Cüneyt Şen.