genel ieoloji - sedimantoloji laboratuvarı

Jeoloji Mühendisliğine yeni başlayan öğrenciler, Genel Jeoloji Dersi kapsamında kayaç yapıcı mineraller ve kayaçlarla makro örnekler üzerinden bu laboratuarda tanışmaktadırlar. Laboratuarda öğrencilerin hizmetine sunulan kayaç yapıcı mineraller ile magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaç gruplarına ait zengin bir arşiv mevcuttur.  Ayrıca bu laboratuar Sedimantoloji Dersi kapsamında sedimanter kayaçların ve sedimanter yapıların detaylı tanıtılması için de kullanılmaktadır. Laboratuvarda sedimanter kayaç türlerinin yanında; tabaka içi, tabaka üstü ve tabaka altı yapıları içeren bir sedimanter kayaç arşivi de yer almaktadır.