aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

 

Yerbilimlerine ilişkin meslekler insanoğlunun en eski uğraş alanlarından biridir. Günümüzde, madenlerden enerji hammaddelerinin aranmasına, su kaynaklarının bulunup değerlendirilmesinden mühendislik yapılarının temel etüt çalışmalarına, yer yuvarının anlaşılmasından uzay araştırmalarına kadar yaşamın her alanında Jeoloji Mühendisliği temel bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Jeoloji Mühendisliği, günümüzün olduğu kadar geleceğin de yıldızı parlayan mesleklerinden biridir.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği, 58 yıllık Deneyim

Ülkemizin en iyi Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden biri olan bölümümüzde 58 yıldır, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Jeoloji Mühendisleri yetiştirilmektedir. Bölümümüzün, jeolojinin hemen hemen her konusunda doğal bir laboratuvar özelliği olan Doğu Karadeniz Bölgesinde olmasının verdiği avantaj ile eğitim-öğretim çalışmalarını, daha çok, arazide uygulamalı bir şekilde gerçekleştirmesi, mezunlarımızı hem sektörde hem de akademik alanlarda aranan mühendisler yapmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ülkemizde kurulan en eski Jeoloji bölümlerinden biridir. Bölümümüz Alman Jeolog Prof.Dr. Hans Pflug'un 14 Aralık 1965 Salı günü KTÜ'de göreve başlamasından sonra, 16 Aralık 1965 Perşembe günü Dekan Prof.Dr. Halis Duman başkanlığında toplanan üniversite öğretim üye ve yardımcılarından oluşan genel kurulun 2 numaralı toplantısında Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı Jeoloji Enstitüsü olarak açılması kararlaştırılmıştır.  Buna göre Jeoloji Bölümü'nün açılmasına,  bölüme 35 öğrenci alınmasına, bu öğrencilerin yalnız Jeoloji Bölümü öğrencisi olmalarına ve öğretim programı hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu bölüm, KTÜ'de İnşaat ve Mimarlık bölümlerinden sonra açılan üçüncü bölümdür.

Jeoloji Enstitüsü'nün ilk başkanı Prof.Dr. Hans Pflug'tur. Jeoloji Enstitüsü'nün ilk elemanları Prof.Dr. Hans Pflug, Öğr.Gör.Dr. Togan Ş. Önay, Ass. Türker Özsayar, Ass. Ükkaş Ağar ve Ass. Özkan İşgüden'dir. Prof.Dr. Hans Pflug 1967 yılında KTÜ'den ayrılmış ve başkanlığa Dr. Altan Gümüş atanmıştır. Daha sonra Prof.Dr. Mustafa Aslaner, Prof.Dr. Yususf Tatar, Prof.Dr. İsmet Gedik,  Prof.Dr. Şakir Abdüsselamoğlu, Prof.Dr. Remzi Dilek, Prof.Dr. Erkan Tanyolu, Prof.Dr. Necati Tüysüz, Prof.Dr. Burhan Sadıklar, Prof.Dr. Cemil Yılmaz, Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, Prof. Dr. Cüneyt Şen, Prof. Dr. M. Ziya Kırmacı ve Prof. Dr. Fatma Gültekin değişik tarihlerde bölüm başkanlığı görevini yürütmüşlerdir.

Eğitim-öğretime 1965 yılında başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1973 yılına kadar Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı kalmıştır. 1973 yılında Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Jeoloji, Jeodezi ve Fotogrametri ve Jeofizik bölümleri bu fakültenin bünyesinde yer almışlardır. 1982 yılında  2547 sayılı YÖK kanunu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almıştır. 2005 yılında ise bu fakülte Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri olarak ayrılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965-1975 yılları arasında  Fen-Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermiş olup, 1975 yılı sonunda bugünkü kendi binasına taşınmıştır. 1965-66  döneminde eğitim-öğretime başlayan bölüm, 1970 yılına kadar 5 yıllık eğitime dayalı Jeoloji Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun vermiştir. 1970-71 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 yıllık sisteme geçmiş ve Jeoloji Mühendisi unvanı ile mezun vermeye başlamıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü daha önce Yer Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 1982 yılından itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermektedir.

 

Eğitim Öğretim

 

Eğitim Amaçlarımız

Jeoloji Mühendisliği Bölümü MEZUNLARININ yakın bir gelecekte ulaşmaları beklenen konum ve nitelikleri aşağıdaki başlıklarda ön görülmektedir.

1. Jeoloji Mühendisliği alanına giren özellikle aşağıda verilen konularda görev alabilecek aranılan nitelikte mühendis olarak istihdam edilmiş olmak.

 • - Tünel, baraj, sondaj, yol, zemin, köprü etüdü gibi mühendislik jeolojisi çalışmaları,
 • - Doğal kaynakları (maden yatakları, endüstriyel hammaddeler ve enerji hammaddeleri)  araştırma,
 • - Doğal afetler ve çevre sorunlarını araştırma,

2. Ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademisyen olarak görev almış olmak.

3. İş ve istihdam yaratabilecek nitelikte girişimcilik projelerinde yer almış ve yöneticilik yapıyor olmak.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz JMO Genç ve çeşitli Öğrenci Kulüpleri gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve kamu-sanayi projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

 •  Genel Jeoloji
 •  Mineraloji-Petrografi
 •  Uygulamalı Jeoloji
 •  Maden Yatakları-Jeokimya

Staj Programı
KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

 

Laboratuvar ve Uygulama

 

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır. Jeoloji Mühendisliği Bölümümüzde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda eğitim ve araştırma amaçlı laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Araştırma Amaçlı Laboratuvarlarımız

 • Jeokimya Laboratuvarı
 • Sıvı Kapanım Laboratuvarı
 • Ağır Mineral Ayırma Laboratuvarı
 • İnce Kesit Laboratuvarı
 • Mineral Ayırma Laboratuvarı
 • Kesit Parlatma Laboratuvarı
 • Örnek Hazırlama Laboratuvarı

Eğitim Amaçlı Laboratuvarlarımız

Paleontoloji dersinin uygulamalarının yapıldığı Paleontoloji Laboratuvarı, 20 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Laboratuvar, ders kapsamında anlatılan örnekler de dahil, makro ve mikro fosil örnekleri içerir. Mikrofosillerin (tane örnek ve incekesit) incelenebileceği, 20 adet binoküler mikroskop bulunmaktadır. Laboratuvardaki örnekler, ilkokul öğrencilerinin de ziyaretine de açık tutulmaktadır.
 
 

Mineraloji-Petrografi laboratuvarında lisans öğrencilerinin makroskopik olarak mineral ve kayaç tanımlamaları yapabilmesi gereken deneyime sahip olabilmesi için tasarlanmıştır. Laboratuvar silikat minerallerinden cevher minerallerine, magmatik, metamorfik kayaçlardan sedimanter kayaçlara kadar bünyesinde bulundurduğu geniş örnek yelpazesiyle Lisans düzeyinde ilgili ders uygulamalarının yürütülmesine olanak sağlamaktadır.
 

Jeoloji Mühendisliğine yeni başlayan öğrenciler, Genel Jeoloji Dersi kapsamında kayaç yapıcı mineraller ve kayaçlarla makro örnekler üzerinden bu laboratuarda tanışmaktadırlar. Laboratuarda öğrencilerin hizmetine sunulan kayaç yapıcı mineraller ile magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaç gruplarına ait zengin bir arşiv mevcuttur.  Ayrıca bu laboratuar Sedimantoloji Dersi kapsamında sedimanter kayaçların ve sedimanter yapıların detaylı tanıtılması için de kullanılmaktadır. Laboratuvarda sedimanter kayaç türlerinin yanında; tabaka içi, tabaka üstü ve tabaka altı yapıları içeren bir sedimanter kayaç arşivi de yer almaktadır.

Bölümümüz Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı, günümüz teknolojisine uygun modern test cihazları ile donatılmıştır. Laboratuvarımızda zemin ve kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespit edilmesinde kullanılan test cihazlarının tamamına yakını mevcuttur. Laboratuvarımız, kaya mekaniği ve zemin mekaniği deneylerinin yapıldığı bölümler ile kaya mekaniği deneylerinde kullanılacak deney örnekleri için karot alma, kesme ve düzeltme işlemlerinin gerçekleştirildiği örnek hazırlama bölümü ve agrega deneylerinin gerçekleştirildiği bölümlerden oluşur. Bu laboratuvarlarda deneyler; Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği (ISRM), Amerikan Deney Standartları (ASTM) ve İngiliz Standartları (BS) gibi Dünya’da en yaygın şekilde kullanılan önerilmiş yöntemler ve standartlar ile Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)’ne ait Türk Standartları (TS)’ na göre yapılmaktadır.

Laboratuvarımız Lisans öğrencilerinin uygulama ve araştırma faaliyetlerinde kullanımı için tasarlanmıştır. Laboratuvarda Optik Mikroskop incelemeleri ve petrografik kayaç tanımlamalarında kullanılmak üzere toplam 25 adet polarizan mikroskop ve cevher mikroskopisi tanımlamaları için 5 adet üstten aydınlatmalı cevher mikroskobu bulunmaktadır. Ayrıca, özellikle ders uygulamalarında kullanılmak üzere mikro video sistemi kurulmuştur.
 

Mezunlarımız ve İstihdam

İlk mezunlarını 1973 yılında veren bölümümüz, 2 binin üzerinde mezun vermiştir.

Mezunlarımız;

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü,

Türkiye Petrolleri A.O.,

İlbank A.Ş.,

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü,

Karayolları Genel Müdürlüğü,

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

Türkiye Taşkömürü Kurumu,

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu,

İl Özel İdareleri,

Belediyeler gibi birçok farklı kurum ve kuruluşta çalışma imkânı bulabilmektedir.

 

Ayrıca özel sektörde (madencilik alanında, baraj-HES şantiyelerinde, zemin etüt, su-sondaj, yapı kontrol, iş güvenliği bürolarında) hem kendi işini kuran hem de mühendis olarak çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Mezunlarımıza ait bazı firmalar aşağıda sıralanmıştır:

 

- ALYANS MERMER -DENİZLİ

- KUZEY MADEN İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

- KAYA MÜHENDİSLİK- TRABZON

 

Ayrıca, ülkemizde jeoloji eğitimi veren üniversitelerin birçoğunda akademisyen olarak görev alan çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır.

 

     

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

2023-2024 İtibari İle 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Lisans Ders Planı 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yan Dal Eğitim Programı

 

Taban Puanı

 

Jeoloji Mühendisliği Lisans Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2023

Kontenjan

Tavan Puanı

Taban Puanı

15

326,83

309,25