kurum dışı ulusal projeler

2022 Yılında Desteklenen Kurum Dışı Ulusal Projeler

1- Cüneyt Şen, Raif Kandemir, Orhan Karslı, İbrahim Uysal, Tülay Bak, TÜBİTAK 1001.  Horseshoe Adası (Antarktik Yarımada, Antarktika) Magmatitlerinin Petrolojisi: Antarktik Yarımada’nın, Gondwana Süper Kıtasının Parçalanmasından Antarktika Anakarasına Yamanmasına Kadar Geçen Süreçte Gelişen Jeolojik Olaylara Ait Bulgular. 2022- 2024, 223.211 TL.

2- Aydin, F., TÜBİTAK 1002 (122Y041), Anatolid-Toridler’in Doğusunda (Kızılağaç-Muş, Bitlis Masifi-D Türkiye) Erken Paleozoyik Magmatizmasının Petrojenezi ve Jeodinamik Tarihçesinin Araştırılması, 2022-2023, 45.000 TL.

 

2021 Yılında Desteklenen Kurum Dışı Ulusal Projeler

1- Heyelan Kaynaklı İtki Dalgalarının 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Modellenmesi ve Rezervuar Taban Topografyasının Model Üzerindeki Önemi, Karahan M, Ersoy H, Sünnetci M.O. TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (Proje No: 121Y327).

2- Yener Eyüboğlu (Yürütücü), Erdin Bozkurt, Donna L. Whitney. Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı Amfibolitlerinin Kökeni ve Jeodinamik Ortamı. TÜBİTAK 1001 Projesi, Poje no: 118Y111, Bütçe: 360.000 TL

 

2020 Yılında Desteklenen Kurum Dışı Ulusal Projeler

1- TÜBİTAK Proje Kodu: 119Y033,"Dogu Pontidler'in Üst Jura-Alt Kretase karbonat istiflerindeki paleookyanusal ve paleoiklimsel kayıtların sedimantolojik, mikropaleontolojik ve jeokimyasal (O, C, Sr izotop, TOC, Ana ve iz element) analizlerle incelenmesi, M. Ziya KIRMACI (Yürütücü), 2020-2023.

2- TÜBİTAK Proje Kodu: 119Y087, Kuluncak ve Hekimhan (Malatya) Çevresindeki Geç Mesozoyik-Senozoyik Yaşlı Magmatik Kayaların Petrolojisi ve Orta-Doğu Anadolu’nun Tektonik Evrimi İçerisindeki Anlamı, TÜBİTAK Projesi, Uysal İ., Ersoy E. Y. (Yürütücü), Candan O, 2020-2022.