paleontoloji laboratuvarı

Paleontoloji dersinin uygulamalarının yapıldığı Paleontoloji Laboratuvarı, 20 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Laboratuvar, ders kapsamında anlatılan örnekler de dahil, makro ve mikro fosil örnekleri içerir. Mikrofosillerin (tane örnek ve incekesit) incelenebileceği, 20 adet binoküler mikroskop bulunmaktadır. Laboratuvardaki örnekler, ilkokul öğrencilerinin de ziyaretine de açık tutulmaktadır.