staj komisyonu

Staja gidecek öğrencileri bilgilendirmek, staj sonu gelecek staj evraklarını değerlendirir. Öğrencilerin staj yerlerindeki işverenlerine öğrencileri değerlendiren staj anketinin doldurulması ve stajını tamamlamış öğrencilerin de işverenlerini değerlendireceği staj yeri anketlerinin yapılmasını sağlar. Anketleri değerlendirir.

Komisyon Eylül-Mayıs ayları arasında ayın ilk haftasında, diğer aylar ihtiyaç duyulduğunda toplanır.

İmzalanmış toplantı tutanaklarının bir kopyası ile seçeceği en iyi staj dosyalarının taranmış şekli, Bölümün sağlayacağı uygun bir medya ortamında oluşturacağı Uyum Komisyonu Arşivinde saklanır. Tutanakların diğer nüshası resmi işlem yapılmak üzere Bölüm Başkanlığına gönderilir. Ayrıca komisyon, her Ekim ayı toplantısında seçeceği en iyi staj dosyasının bir kopyasını yarışma için Jeoloji Mühendisleri Odasına gönderir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

PROF. DR. ARZU FIRAT ERSOY (BAŞKAN)

DR. ÖĞR. ÜYESİ M. OĞUZ SÜNNETCİ

ARŞ. GÖR. İREM BAŞ