ölçme ve değerlendirme komisyonu

Görevi:

Ders dosyalarına giren öğrenci, öğretim üyesi anket sonuçlarını değerlendirerek, Eğitim Geliştirme Komisyonuna değerlendirmeleri rapor eder.

Komisyonun toplantılarını her dönem sonunda bütünleme sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapar.

İmzalanmış toplantı tutanaklarının bir kopyası bölümün sağlayacağı uygun bir medya ortamında oluşturacağı Ölçme Değerlendirme Komisyonu Arşivinde saklanırken diğer kopyası işlem yapılmak üzere Eğitim Geliştirme Komisyonuna gönderilir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Esra HATİPOĞLU TEMİZEL

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Oğuz SÜNNETCİ

Arş. Gör. İrem BAŞ