mezunlar ve dış paydaşlar komisyonu

Görevi:

Mezunlarla, mezunlarımızın çalışmış olduğu işverenlerle, jeoloji mühendisliği mesleğinin muhataplarıyla iletişim kurmaktır. Özellikle bölümümüz mezunları ile iletişimi güçlü tutarak bölüm aidiyetinin unutulmamasını sağlamaktır. Bu amaçla üniversitemizin kuruluş ayı olan Mayıs ayında mezun buluşmalarını organize eder. Mezuniyet törenlerinde mezun öğrenci ve aileleri ile sosyal programlar planlar. Zaman zaman il içi ve il dışı meslektaşlarımızın çalışmış oldukları kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarını ziyaret ederek mesleki eğitim konularında görüşlerini almak.

Komisyon, Güz Yarı Yılında mesleki kurum ziyaretlerini yaparak raporlarını hazırlar. Bahar Yarı Yılı başında da toplanarak o yıl yapılacak mezunlar buluşması ve mezuniyet töreni ile ilgili planlamalarını yapar. Hazırlamış olduğu raporları Bölüm Başkanlığına gönderir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

PROF. DR. HAKAN ERSOY

PROF. DR. ARZU FIRAT ERSOY

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN KOLAYLI

DR. ÖĞR. ÜYESİ M. OĞUZ SÜNNETCİ

DR. TÜLAY BAK