laboratuvar altyapı komisyonu

Görevi:

Bölümümüzde bulunan öğrenci ve araştırma laboratuvarlarının çalışır halde tutulması için gerekli çalışmaları yapar. Yılda en az iki kez laboratuvarları denetler, yılda bir kez laboratuvardaki aletlerin envanterini çıkarır. Hazırlamış olduğu raporları Bölüm Başkanına gönderir.

Komisyon rutin olarak yılda en az iki kez toplanır. Toplantılarını Güz ve Bahar yarıyıllarının başında, dersler başlamadan önceki hafta yapar.

KOMİSYON ÜYELERİ:

PROF. DR. FARUK AYDIN

PROF. DR. HAKAN ERSOY

ÖĞR. GÖR. ERDOĞAN TİMURKAYNAK

MAK. MÜH. MURAT KAYIKÇI