iş sağlığı ve güvenliği komisyonu

Komisyonu, Bölüm Başkan Yardımcısının başkanlığında, Bölüm Başkanının görevlendirdiği öğretim elemanları oluşturur.

Görevi, Bölüm içerisinde öğrenci ve araştırma laboratuvarlarındaki iş sağlığı güvenliğini ilgilendiren konularda tedbirlerin alınmasını (güvenlik kartlarının hazırlanması, iş güvenliği formlarının hazırlatılarak öğrencilere imzalatılması, laboratuvar aletlerinin kullanım kılavuzlarındaki güvenlikle ilgili bilgilerin verilip verilmediğinin kontrol edilmesi gibi) sağlamaktır. Bölüm dışı öğrenci faaliyetlerinde (saha uygulamaları, saha kampı gibi dersler) öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirmektir. Ayrıca her yıl yapacağı en az bir toplantı ile öğrencileri ve bölüm personelini acil durum konularında bilgilendirmek.

Komisyon, toplantılarını her dönem başlamadan önce yaparak iş sağlığı ve güvenliği konularındaki denetim ve değerlendirmelerini yaparak raporunu hazırlar ve Bölüm Başkanlığına gönderir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI (PROF. DR. REYHAN KARA GÜLBAY)

PROF. DR. EMEL ABDİOĞLU YAZAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ. ESRA HATİPOĞLU TEMİZEL

ÖĞR. GÖR. ERDOĞAN TİMURKAYNAK

ARŞ. GÖR. BAHRİCAN AR