etik komisyonu

Görevi:

Öğrencileri etik konusunda bilinçlendirmek, etik ihlallerin önlenmesi konusunda danışmanlık yapmak. Etik belgelerini hazırlayıp, tüm öğrencilere imzalatmak. Etik konularında zaman zaman anketler yapmak.

Komisyonun toplantılarını her dönem başında, ikinci hafta yaparak, o dönem yapacağı faaliyet planını hazırlar.

İmzalanmış toplantı tutanaklarını ve faaliyet planının bir kopyasını Bölümün sağlayacağı uygun bir medya ortamında oluşturacağı Etik Komisyonu Arşivinde saklanırken diğer kopyası işlem yapılmak üzere Bölüm Başkanlığına gönderir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

PROF. DR. FATMA GÜLTEKİN

ARŞ. GÖR. BAHRİCAN AR