eğitim geliştirme komisyonu

Görevi:

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen öğrenci, öğretim elemanı, dış paydaş, işveren anket program çıktı değerlendirmelerini baz alarak program çıktılarını değerlendirmek, müfredat için güncelleme önerileri hazırlamaktır. Hazırladığı raporlar Bölüm Akademik Kurulu’nda görüşülür.

Komisyon rutin olarak yılda üç kez toplanır. Toplantılarını Güz yarıyılının başında dersler başlamadan önceki hafta, Güz ve Bahar Yarı Yıllarında bütünleme sınav sonuçlarının ilan edildiği haftayı takip ikinci haftada yapar. Toplantı için salt çoğunluk aransa bile dış paydaşların toplantıya katılmaları zorunludur.

İmzalanmış toplantı tutanaklarının bir kopyası toplantıyı takip eden hafta içinde tamamlanarak, Bölümün sağlayacağı uygun bir medya ortamında oluşturacağı Eğitim Geliştirme Komisyonu Arşivinde saklanır. Diğer kopya Akademik Kurulda görüşülmek üzere Bölüm Başkanlığına gönderilir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

BÖLÜM BAŞKANI (BAŞKAN)

PROF. DR. NECATİ TÜYSÜZ

PROF. DR. MEHMET ARSLAN

PROF. DR. REYHAN KARA GÜLBAY

PROF. DR. ŞENOL ÇAPKINOĞLU

PROF. DR. CÜNEYT ŞEN

PROF. DR. FATMA GÜLTEKİN

PROF. DR. HAKAN ERSOY

PROF. DR. GÜLTEN YAYLALI ABANUZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ. MERVE ÖZYURT

DR. ÖĞR. ÜYESİ M. OĞUZ SÜNNETCİ

ARŞ. GÖR. BAHRİCAN AR

JEO. MÜH. AHMET ŞENTÜRK

JEO. MÜH. SEMİ HAMZAÇEBİ

JEO. MÜH. MUSTAFA KURUÇELİK

JEO. MÜH. LEVENT ÇEVİK

JEO. MÜH. DENİZ GÖÇ

JEO. MÜH. FATİH AKYÜZ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ