Danışma Kurulu

Kurul, Bölüm Başkanı başkanlığında, akademik kurulun tavsiyesi ile bölüm içinden ve bölüm dışından seçilecek üyelerden oluşur. Bölüm Başkan Yardımcılarından biri Kurulun yazmanı olarak görev alır. Bölüm içerisinden kurulda öğretim üyelerinin yanı sıra araştırma görevlisi veya yüksek lisans düzeyinde öğrenci temsilcisi bulunur. Bölüm dışından kurula kamuyu, özel sektörü, meslek odasını, akademik camiayı ve mezunları temsil edecek üyeler seçilir. Kurulun en az yarısı her üç yılda bir yenilenir. Bölüm dışı kurul üyeliği için, bölüm mezunu olma şartı aranmaz.

Görevi, bölümün vizyon ve misyonu doğrultusunda bölüme destek olmak. Program Eğitim Amaçlarının belirlenmesinde öngörülerde bulunmak, belirlenen hedeflere ulaşılmasında bölüme destek vermek, gerektiğinde bu amaçların revize edilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca, bölümün kamuda ve özel sektörde tanınırlığının artması için çaba sarf etmektir. Kararları tavsiye niteliğinde olup, Bölüm Akademik Kurulunda görüşülür.

Kurul yılda iki kez, eğitim öğretim faaliyetlerinin dördüncü haftası, Çarşamba günü öğleden sonra toplanır. Toplantılara katılım online da olabilir.

İmzalanmış toplantı tutanaklarını ve faaliyet planının bir kopyasını Bölümün sağlayacağı uygun bir medya ortamında oluşturacağı Danışma Kurulu Arşivinde saklanırken, Diğer kopya Akademik Kurulda görüşülmek üzere Bölüm Başkanlığına gönderilir.

DANIŞMA KURULU:

BÖLÜM BAŞKANI (BAŞKAN)

BAŞKAN YARDIMCILARI

PROF. DR. NECATİ TÜYSÜZ

PROF. DR. MEHMET ARSLAN

PROF. DR. REYHAN KARA GÜLBAY

PROF. DR. FATMA GÜLTEKİN

PROF. DR. EMİN ÇİFTÇİ (İTÜ)

PROF. DR.  İSMAİL ÖMER YILMAZ

HANEFİ TOK (ÇAYKARA BELEDİYE BŞK)

JEO. MÜH. SEMİ HAMZAÇEBİ

JEO. MÜH. MUSTAFA KURUÇELİK

JEO. MÜH. LEVENT ÇEVİK

JEO. MÜH. AHMET ŞENTÜRK

JEO. MÜH. DENİZ GÖÇ

JEOL. MÜH. FATİH AKYÜZ