anketler ve dökümantasyon komisyonu

Görevi, Bölümün uygulamakta olduğu tüm anketleri (Yeni Gelen Öğrenci Anketi, Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi, Öğretim Üyesi Ders Değerlendirme Anketi, Grup Çalışmalarında Grup Üyelerinin Birbirini Değerlendirme Anketi, Yeni Mezun Öğrenci Anketi, Mezun Anketi, İşveren Anketi, Öğrenci Staj Yeri Memnuniyet Anketi, Stajyer Öğrenci Çalıştıran İşveren Anketi, Bölüm Memnuniyet Anketi gibi) hazırlamaktır. Hazırladığı anketleri ilgili komisyonlarla paylaşır. İlgili komisyonlar anketlerin yapılmasından ve değerlendirilmesinden sorumludur. Değerlendirme sonuçlarını Anket ve Dokümantasyon Komisyonu ile paylaşır. Tüm anket sonuçları Anket ve Dokümantasyon Komisyonu tarafından bir rapor haline getirilerek Eğitim Geliştirme Komisyonuna sunulmak üzere Bölüm Başkanlığına gönderilir.

Komisyon Güz Yarıyılı başlamadan önce toplanarak o eğitim-öğretim yılında uygulanacak anketleri hazırlar/gözden geçirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri başlamadan önce anketleri ilgili komisyonlara iletir. Her dönem sonunda toplanarak ilgili komisyonlardan anket sonuçlarını ister. Sonuçları toparlayarak hazırladığı raporu Eğitim Komisyonuna iletilmek üzere Bölüm Başkanlığına gönderir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

PROF. DR. AYKUT AKGÜN (BAŞKAN)

PROF. DR. CÜNEYT ŞEN

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE ÖZYURT

DR. ÖĞR. ÜYESİ M. OĞUZ SÜNNETCİ

ARŞ. GÖR. İREM BAŞ