öğrenci değişim komisyonu

ERASMUS, MEVLANA gibi değişim programlarına gidecek gelecek öğrencilere danışmanlık yapmak ile değişim programı sonucunda ders intibaklarını yapmaktır.

Komisyonun toplantını tarihleri ihtiyaca göre eğitim-öğretim sürecinde ve dışında yapar.

İmzalanmış toplantı tutanaklarının bir kopyası bölümün sağlayacağı uygun bir medya ortamında oluşturacağı Öğrenci Değişim Komisyonu Arşivinde saklanırken diğer kopyası işlem yapılmak üzere Bölüm Başkanlığına gönderilir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

PROF. DR. İBRAHİM UYSAL

ARŞ. GÖR. İREM BAŞ