MÜDEK komisyonu

Görevi:

Yatay, dikey geçiş; bölümler arası geçiş yapan öğrencilerin ders intibaklarını yapmaktır.

Komisyonun toplantı tarihleri KTÜ AKADEMİK TAKVİM ile belirlenmiştir.

İmzalanmış toplantı tutanaklarının bir kopyası Bölümün sağlayacağı uygun bir medya ortamında oluşturacağı Uyum Komisyonu Arşivinde saklanırken diğer kopyası işlem yapılmak üzere Bölüm Başkanlığına gönderilir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

PROF. DR. CÜNEYT ŞEN (BAŞKAN)

PROF. DR. EMEL ABDİOĞLU YAZAR

PROF. DR. İRFAN TEMİZEL

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE ÖZYURT

DR. TÜLAY BAK