kalite

Kalite Politikası

Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu        
Adı ve Soyadı Ünvanı Görevi Telefon No e-mail
Mustafa ALVER Şube Müdürü V. Başkan 0462 377 2426 malver@ktu.edu.tr
Çidem FETVACIOĞLU GÖRAL Bilgisayar İşletmeni Üye 0462 377 2243 cfgoral@ktu.edu.tr
Çiğdem KURŞUN SÖNMEZ İstatistikçi Üye 0462 377 4142 ckursun@ktu.edu.tr
Barbaros Hayrettin YURT Sürekli İşçi Üye 0462 377 2242 bhyurt@ktu.edu.tr

Kalite Güvencesi Takvimi-Birim Kalite Komisyonu


2024 YILI ÖİDB KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TAKVİMİ
  OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporunun Gönderilmesi 26.01.2024                      
2023 Yılı Birim İç Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları İlan Edilmesi   20.02.2024                    
2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporunun Gönderilmesi   29.02.2024                    
Birim Kalite Kalite Komisyonu Toplantıları     x     x     x     x
Birim Kalite Komisyonunun Katıldığı Kalite Toplantıları                        
Stratejik Plan Veri Girişlerinin Yapılması     31.03.2024     31.06.2024     31.09.2024     31.12.2024
Performans Programı İçin Veri Gönderilmesi     31.03.2024     31.06.2024     31.09.2024     31.12.2024

Birim İç Değerlendirme Raporları

2023 (29.02.2024)

2022

2021

Sürekli Kalite İyileştirme:PUKÖ Örnekleri

Diploman Sana Gelsin

Öğrenci Çağrı Merkezimiz Hizmete Açıldı

 

Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılması

KTÜ Kalite Komisyonu Saha Ziyareti 

14  Aralık 2023 

Birim İçi Kalite Komisyonu Toplantıları

Aralık 2023

Birim Kalite Komisyonunun Katıldığı Kalite Toplantıları

9 Kasım 2023

24 Kasım 2023

 

Birim Kalite Komisyonu 2023 Sunumu

Birim Kalite Komisyonu 2023 Sunumu

İletişim

İletişim

ÖİDB İstatistikleri (2024)

Eğitim Düzeyi Öğrenci Belgesi İlgili Makama Yazısı Disiplin Belgesi Harç İade Yazısı Erasmus Yazısı Mezuniyet Transkripti Genel Transkript Diploma Diploma Eki İlişik Kesme Yazısı Toplam
Doktora 50 8       10 139 39 27 4 277
Lisans 473 49 11 12   148 273 741 545 21 2273
Lisans(Ecz.) 22         1 15 5 6   49
Lisans(Tıp, Diş Hek.) 30         11 15 2 32   90
Lisans(Yüksekokul)   5       8 1 2 3   19
Ön Lisans 57 18 15     9 89 129 91   408
Sertifika   2       5 2   2   11
Yüksek Lisans (Tezli) 101 5     1 23 102 44 32 1 309
Yüksek Lisans (Tezsiz)           1 5 56 14   76
Toplam 733 87 26 12 1 216 641 1018 752 26 3512
*01.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır.

Çağrı Merkezi Gelen Çağrı Sayısı
01-01.2024-29.02.2024 3167
Toplam 3167
*01.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır.

Bize Yazın Cevaplanan
Bilgi Talebi 69
Memnuniyet 1
Öneri 0
Şikayet 8
İstek 62
İtiraz 10
Toplam 150
*01.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasındaki veriyi kapsamaktadır.