haberler

Kalite Güvence Sistemimizin Ana Aktörlerinden Olan Daire Başkanlıklarımıza Yönelik Uygulamalı BİDR Eğitimi Verildi.

Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen araştırma üniversitesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen kurumsal akreditasyon etiketlerine sahip Üniversitemizin Kalite Güvence Sisteminin ana aktörlerinden olan Daire Başkanlıklarımız; her yıl Üniversitemiz Kalite Komisyonunun, kalite güvence sistemi ve kültürünün gelişiminin izlenmesi, birimlerimizin Kurumsal Dış Değerlendirme İzleme Programı süreçlerine hazırlanması ve Kurum İç Değerlendirme Raporundaki birim bazlı iyi uygulama örneklerinin tespiti çalışmaları kapsamında Birim İç Değerlendirme Raporları hazırlamaktadır.

Bu kapsamında Daire Başkanlıklarımızın 2023 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına esas olmak üzere Daire Başkanlıklarımızın Birim Kalite Komisyonu üyelerine yönelik; Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyelerinin de bulunduğu toplantıda, Stratejik Plan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU tarafından BİDR’de uygulanacak kurallar, raporlara ilişkin öneriler ve örneklemleri içeren eğitim verilmiştir.


09 Kasım 2023