staj bilgileri

Staj yapacak öğrencilerimiz, staj işlemlerini başlatmadan önce ve stajını tamamladığında bu sayfayı dikkatlice okumalı ve kendine düşen görevleri titizlikle yerine getirilmelidir. Bu doğrultuda siz öğrencilerimizden sayfada yer alan bilgileri dikkate alarak staj süreçlerini yürütmelerini bekliyor, verimli staj geçirmenizi temenni ediyoruz.

 • Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca toplam 60 iş günü staj yapmaları zorunludur. Yapılan stajlar için 4. sınıf güz yarıyılında Mesleki Deneyim-1 ve Mesleki Deneyim-2 dersleri alınmalıdır.
 • Mesleki Deneyim-1 ve Mesleki Deneyim-2 dersleri staj tamamlanınca G(Geçti) olarak notlandırılır.
 • Staj yapacak öğrencilerimiz bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on (20) iş günü veya en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler. 
 • Aynı firma/kurumda sadece bir kez staj yapılabilir. Kurumda kesinlikle şartları sağlayan mühendis olmalıdır. İlk staj 2. sınıfın yaz döneminde yapılabilmektedir.
 • Staj yapacak olan 2. sınıf öğrencileri için yaz dönemindeki ilk stajlarında  en fazla 30 iş günü olacak şekilde planlama yapılmalıdır. Diğer durumlarda (3. ve daha üst sınıflarda ilk kez yapılan stajlar veya ikinci stajlarda) en fazla 40 iş günü staj kuralı geçerlidir. 
 • 5.sınıf ve üzeri öğrenciler için dönem içi staj yapabilmeleri için derse devam zorunluluğu olmamalıdır.
 • Staj Yönergesi 2024
 • Staj Rehberi
 • Staj Değerlendirme Formu (staj değerlendirmeleri bu forma göre yapılmaktadır)

Stajlar Hakkında Genel Bilgiler

 • Staj başvurusu, dosya teslimi gibi stajla ilgili tüm süreçler" online olarak KTU BYS üzerinden yapılacaktır. Elden evrak takibi yapılmayacaktır. Detaylı bilgi için linke tıklayınız. Öğrenciler Staj başvuru ekranından staj kabul/red/diğer gibi onay mesajlarını takip etmelidir. Bu sorumluluk öğrenciye aittir
 • Staj başvurusu bir kere yapıldığı zaman, staj komisyonu eksik evrak-yanlış başvuru düzeltmesi vermesi durumunda kesinlikle ikinci bir başvuru yapılmayacak, mevcut başvuru güncellenecektir
 • Öğrenciler, kariyer gelişimlerine destek vermek ve farklı kariyer imkânlarına erişmek için https://www.yetenekkapisi.org/login ve https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami programlarına kayıt olabilir.
 • Okulunu uzattığı halde alttan devam zorunluluğu olmayan veya sadece stajı kalan öğrenciler, istedikleri zaman diliminde (dönem içi dahil) stajını yapabilir. Başvuru esnasında her iki durumda da staj türü "yaz" seçilmelidir.
  

Güncel Duyurular

 • Staj başvurusunda yetkilinin/sorumlu mühendisin diploma numarası ve/veya mezun olduğu üniversite bilgisi paylaşılmadığı durumlarda bu bilgi(ler) boş geçilmeli veya "paylaşılmıyor" yazılmalıdır
 • 2024 yılı yaz döneminde staj yapacak öğrencilerimiz için son başvuru tarihi 12 Temmuz 2024'tür. Bu tarihten sonra yaz stajı başvurusu alınmayacaktır. Maduriyet yaşamamak için dikkate almanız önerilir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler T.C. vatandaşı olmadıklarından Sağlık provizyon belgesi hazırlamak zorunda değildir.

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci

 • Staj Başvuru Formu (öğrenci ve firma/kurum tarafından ıslak imzalı/mühürlenmiş)
 • Sağlık Provizyon Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilmektedir)
 • İşyeri Staj Sözleşmesi (Stajda ücret alınması ve bu ücret karşılığında firma/kuruma devlet katkısı yapılabilmesi için -ücretsiz stajlarda ve firmanın devlet katkısından yararlanmak istemediği durumda gerekli değildir- Stajda Ücret Alan Öğrenciler İçin Doldurulması Gereken Formlar bölümüne bakınız ve şartları sağlanıyorsa başvuruda kullanınız. Ücret şartları sağlanmıyorsa başvuruda bu belgeye gerek yoktur)
 • Staj başlama ve bitiş tarihlerinde resmi tatil ve hafta sonlarına dikkat edilmeli ve resmi-dini bayram/tatiller staj günlerine dahil edilmemelidir. Cumartesi günü çalışan özel firma/kurumlarda cumartesi günü de staj günü olarak gösterilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise Pazartesi-Cuma günleri arası staj günü olarak kullanılacaktır. Bu bilgilere göre staj başlama-bitiş tarihleri hesaplanarak Staj başvuru formu doldurulup, staj yapılacak firma/kuruma imzalatılarak staj başvurusunda kullanılacaktır.
 • Staj boyunca öğrencinin sigortası üniversitemiz tarafından yapılacaktır. Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için staj evraklarının staj başlama tarihinden  20 gün önce elektronik sisteme (KTÜ BYS) yüklenmesi gerekmektedir.

Diğer Belgeler


Notlar
 • Staj süresince sigortanın üniversite tarafından yapıldığına dair SGK iş bildirgesi (sigorta giriş belgesi) istenebilmektedir. Bu belge staj başlangıç tarihine 2 gün kala hazır olmaktadır. SGK iş bildirgesinin istenmesi durumunda öğrenci bu belgeri e-devlet üzerinden alabilmektedir. Öğrenci ilgili linki takip ederek istenilen evrakı elde edebilir.
 • Öğrencinin kendi olanaklarıyla yurtdışı staj başvurularında, Staj Başvuru Formu İngilizce olarak stajyer öğrenci tarafından hazırlanır. Bu durumda, Üniversite öğrenciye sigorta yapmadığından, öğrenciler, staj yaptıkları iş yerleri tarafından sigortalanabilir.  

Staj Dosyasını Hazırlama ve Teslimde Gerekli olan Belgeler

 • Staj Dosyası Sayfa Şablonu
 • Staj Dosyası için Haftalık Çizelge
 • Staj Dosyası Dış Kapağı (Bu dosya staj dosyasının dış kapağı olarak kullanılacaktır.)
 • Staj Dosyası İç Kapağı
 • Staj Anketleri bys sistemi üzerinde doldurulacaktır.
 • Stajda Ücret Alan Öğrenciler İçin Doldurulması Gereken Formlar (Stajda ücret alan öğrencilerin aldıkları ücret karşılığında firmalara devlet katkı payı yapılabilmesi için (Sözleşmede belirtilen tutarın firmaya ödenebilmesi için) bu iki formun ekleri ile birlikte (öğrenciye yapılan ödeme dekontları (veya fotokopileri), İşsizlik Fonu Katkısı Formu, İşyeri Staj sözleşmesi-- ve varsa maaş bordroları) staj evrakları ile birlikte BYS sistemine yüklenmeli ve ardından staj sonlandırılmalıdır. Belgelerin doğruluğu ve zamanında yüklenmesi öğrenci ve firma/kurumun sorumluluğundadır. ÖĞRENCİNİN ÜCRET ALMADIĞI DURUMDA VEYA FİRMANIN ÜCRET ÖDEDİĞİ HALDE DEVLET KATKISINDAN YARARLANMAK İSTEMEDİĞİ DURUMDA BU FORMLARA GEREK YOKTUR.
 • İşsizlik Fonu Katkısı Formu
 • İşyeri Staj Sözleşmesi

Staj Dosyası ve Diğer Belgelerin Hazırlanması ve Teslimi

 • Staj dosyası son teslim tarihi her dönem bölüm sayfasından ilan edilmektedir.
 • Buna ek olarak, staj bitiş tarihinden en geç 15 gün sonra stajlar sonlandırılmalıdır (Staj dosyası ve ücretli stajlarda firmanın devlet katkısından yararlanmak istemesi durumunda ücret evrakları dahil tüm evraklar BYS üzerinden sisteme yüklenmelidir. Firma ücret ödediği halde devlet katkısından yararlanmak istemiyorsa veya ücret ödemediyse ücret evraklara gerek yoktur) .
 • Staj sonlandırma işleminde kurum yetkilisi/sorumlu mühendis tarafından staj sicil fişi online olarak doldurulmalıdır. Staj başvurusu esnasında sisteme girmiş olduğunuz staj yetkilisi/sorumlu mühendis mailine bu konuda mail gönderilmektedir. Bu maildeki bilgiler kullanılarak kurum yetkilisi/sorumlu mühendis sisteme giriş yaparak öğrencinin staj notları vermeli ve stajı sonlandırmasına onay vermelidir. Bu konuda staj yetkilisini bilgilendirmek öğrenci sorumluluğundadır.
 • Kurum yetkilisi/sorumlu mühendis onayı olmadan staj sonlandırılamamaktadır. Yetkili/Mühendise mail ulaşmadığı, hatalı mail girişi ya da mail adresi değişiminde öğrenci ya da yetkili mühendis BYS üzerinden talep oluşturarak yeni mail adresini sisteme kayıt ettirmelidir. Ardından maile gelen bilgiler kullanılarak yetkili/sorumlu mühendis stajı sonlandırmalıdır.
 • Staj dosyası kapağı eksiksiz doldurulmalıdır. 
 • Haftalık çizelgelerde öğrenci imzası ve kontrol edenin imzası kısımları doldurulmuş olmalıdır. 
 • Her sayfadaki kontrol sonucu kısmı mühendis tarafından imzalı ya da paraflı olmalıdır. 
 • Staj dosyası bilgisayarda yazılıp, gerekli onaylar/imzalar yerine getirilip pdf formatında sisteme yüklenmeli ve staj sonlandırması sistem üzerinden yapılmalıdır .
 • Staj Anketleri BYS sistemi üzerinde doldurulmalıdır
 • Örnek Staj Dosyası
 • Staj Sonuçlarına İtiraz Dilekçe Örneği

Mezuniyet aşamasına gelmiş olup sadece stajı kalmış öğrencilerimizin dikkatine;

Staj (Mesleki Deneyim-1 ve Mesleki Deneyim-2 dersleri) mezuniyet sınavına girmeye engel değildir, tek dersi kalmış öğrenci stajları yapmamış dahi olsa mezuniyet sınavına girebilir. Başarılı olması halinde stajlarını daha sonra tamamlayabilir. Mezuniyet için staj dönem kaybına neden olmamaktadır.  Transkriptinde Mesleki Deneyim-1 ve Mesleki Deneyim-2 olan öğrenciler tekrar bu dersleri almalarına gerek yoktur. Transkriptinde bulunmayan öğrencilerin bu dersleri alması gerekmektedir.


 

Staj ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular(SSS)

Uzaktan Staj Yapabilir miyim?

Uzaktan staj, firma ile öğrenci arasında bir süreç olup komisyon açısından sorun taşımamaktadır.

Staj başvurusu için gerekli olan belgeler en az kaç gün önceden online sisteme yüklenmelidir?

 En az 20 gün önceden gerekli dosyalar BYS sistemine yüklenmelidir. Geç yüklenen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bir iş yerinde kaç gün staj yapılabilir?

 Bir iş yerinde en az 20 ve en fazla 40 iş günü staj yapılabilir. Resmi firma ve kurumlarda, resmi tatiller hariç, iş günleri P.tesi-Cuma günleri arasıdır, bazı özel şirketlerde bu günlere C.tesi de dahil edilebilir. Bölümümüzce, 2. sınıf öğrencilerine en fazla 30 iş günlük staj tavsiye edilmektedir.

 İş yerindeki staj, sadece Staj Başvurusu Formunda bildirilen tarihler arasında mı yapılmalıdır

Staj, bildirilen tarihler arasında veya 20 iş gününden az olmamak koşuluyla daha kısa bir süre zarfında yapılabilir.

 Yurtdışında staj yapma olanağı var mıdır?

 Stajyer öğrenci kendi olanaklarıyla yurtdışında staj yapabilir. Bu durumda Üniversite tarafından stajyer öğrenciye sigorta yapılmamaktadır. 

Staj Dosyası hazırlanırken hangi hususlar gözönüne alınmalıdır?

 • Staj Dosyası, her iş günü için en az bir sayfa olmak şartıyla bilgisayarda herhangi bir editörde hazırlanabilir. Aynı iş yerinde ortak bir proje üzerinde çalışan stajyer öğrenciler farklı Staj Dosyaları hazırlamak zorundadır.
 • İçerikleri birebir aynı olan Staj Dosyalarına kopya muamelesi yapılacaktır. Her sayfanın altında iş yerindeki sorumlu mühendisin imzası veya parafı olmalıdır (Bölümümüzce, Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisi veya Elektronik Mühendisi sorumlu mühendis olarak kabul edilmektedir).
 • Staj Defterinde yer alan Haftalık Çizelgede "Kontrol Edenin İmzası" ve "Öğrencinin İmzası" kısmı imzalanmalıdır.

Ders döneminde staj yapabilir miyim?
Aktif eğitim-öğretim sürecinde ders döneminde staj yapılamaz. Tüm derslerini tamamlamış veya alttan aldığı derslere devam zorunluluğu olmayan 5. sınıf ve daha üstü öğrencilerimiz (okulu uzatmış olan öğrenciler için) sınav takvimleri dışında dönem içerisinde staj yapabilirler. Başvuru süreci aynı şekilde yürütülecektir. Bu durumdaki ve sadece stajı kalmış öğrencilerin, staj dosyalarını teslim etmelerinin ardından Mesleki Deneyim dersleri (Mesleki Deneyim-I ve Mesleki Deneyim-II staj dersleri olup alınmamış olmaları durumunda dahi-ara dönemlerde staj tamamlayanlar için) tamamlanmış olacak ve dönem/yıl beklenmeden mezuniyet süreçleri başlatılacaktır. Bu hususa özellikle dönem uzatan öğrencilerimiz dikkat etmelidir.

Staj Komisyonu

 • Doç. Dr. Özcan ÖZYURT  (Staj Komisyonu Başkanı)          

 • Arş. Gör. Dr. Işılay BOZKURT  (Üye)        

 • Arş. Gör. Hakan AYDIN     (Üye)

 • Arş. Gör. Musa Aslan (Üye) 

 • Arş. Gör. Ahmet Faruk D. (Üye)

İletişim

yazilimstaj@gmail.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

"Staj işlemleri ve süreci ile ilgili olarak sadece bu mail hesabı üzerinden gelen mailler dikkate alınacaktır. Sayfada yer alan bilgiler ile ilgili sorular dikkate alınmayacaktır. Öncelikli olarak sayfada yer alan bilgiler dikkatlice incelenmeli ve çözüm bulunamazsa mail yoluna gidilmelidir." Sahsi mail hesaplarına atılan talepler dikkate alınmayacaktır. İletişim için sadece yukarıdaki mail adresini kullanmanız gerekmektedir.


Bu sayfadaki bilgiler Bölüm staj komisyonu tarafından güncellenmektedir.