mikroişlemciler laboratuarı

Dersin Genel İşleyişi ve Duyurular

  • Laboratuvar dersi, Mikroişlemciler dersinin genel notunu %20 oranında etkilemektedir.
  • Öğrencilerin deney föylerini okuyarak hazırlıklı gelmesi ve yanlarında deney föylerini bulundurması gerekmektedir.
  • Laboratuar sorumlusu, hazırlık durumunu deney başlamadan önce kontrol eder. Hazırlıksız gelen öğrenciler deneye alınmaz.
  • Deneye hazırlıksız gelen, mazeret bildirmeksizin deneye gelmeyen öğrenci/öğrencilerin deney notu 0 olarak verilir.
  • Deney tarihi ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerin ilgili deneyin hocası ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Deney Grupları ve Takvim

2023-2024 Bahar Dönemi:

 

Deney Föyleri

Deney adına tıklayarak deney föyüne, sorumlu ismine tıklayarak ilgili sorumlunun mail adresine erişebilirsiniz. 

Deney No Deney Adı ve Föyü Deney Sorumlusu
EEPROM Bellek Uygulaması Arş. Gör. Mustafa TOPSAKAL
2 Lojik Kapılar Arş. Gör. Özge Nur ÖZARAS
3 Raspberry Pi Uygulaması Arş. Gör. Musa ASLAN & Arş. Gör. Ahmet Faruk DURSUN
4 Toplama ve Çıkarma Devreleri Arş. Gör. Ural AKINCIOĞLU
5 Multiplexer ve Demultiplexer Arş. Gör. Ahmet ÇİL
6 Ardışıl Lojik Devre Uygulamaları Arş. Gör. Serkan VELA & Arş. Gör. Ömer Faruk ÇELİK